Foto og dokumentationskrav

Inden du møder op hos Borgerservice, bør du sætte dig grundigt ind i den dokumentation, du skal medbringe, så du ikke går forgæves, når du ansøger om kørekort.

Dokumentation for hvem du er

Når du indleverer din ansøgning til Borgerservice, skal du kunne dokumentere din identitet.
Du skal derfor medbringe dit eventuelt tidligere udstedte kørekort af EU-modellen (lyserødt plastikkort i kreditkortformat) eller dit gyldige pas. Hvis du ikke har dette, skal du i stedet medbringe din originale dåbs-, navne- eller fødselsattest, sundhedskort eller andet egnet legitimation, samt billedlegitimation. Altså, dokumenter, hvoraf der ikke kan opstå tvivl om, at personen på billedet er dig, og dine personlige informationer matcher billedet.

Det er derfor vigtigt, at dit personnummer tydeligt fremgår af legitimationen. Ellers skal du medbringe et legitimationspapir, hvor dit personnummer tydeligt fremgår. Legitimationspapiret skal være udstedt af en offentlig myndighed.

Hvis dit fulde navn ikke fremgår af dine legitimationspapirer, evt. i forbindelse med navneændring, kan du blive anmodet om at dokumentere navneændringen ved forevisning af vielsesattest, navnebevis eller dokumentation for anmeldelse til vielsesmyndigheden eller folkeregisteret.

Øvrige dokumentationskrav

Hvis du ikke er dansk eller nordisk statsborger eller lovligt kan opholde dig i Danmark, skal du medbringe en gyldig opholdstilladelse eller et opholdsbevis.

Hvis du har et dansk kørekort, som er blevet frataget af en myndighed i udlandet, skal du forevise dokumentation fra den udenlandske myndighed om, at denne er i besiddelse af dit kørekort.

Krav til foto

Reglerne for kørekortfoto følger EU-s regler for pasfoto. Neden for kan du se et billede, som viser dig, hvordan du overholder kravene til kørekortfotoet. Du kan medbringe dit eget kørekortfoto/pasfoto, når du ansøger, eller, du kan få taget et nyt foto ved fremmøde hos Borgerservice mod betaling. Læs mere om mulighederne på din kommunes hjemmeside.