Specialindretning af køretøj

Fysisk funktionsnedsættelse kan betyde, at retten til at føre et køretøj er betinget af, at køretøjet er tilpasset førerens særlige behov. Her på siden kan du læse om til specialindretning af køretøjer.

Hvis du af helbredsmæssige årsager har behov for specialindretning af dit køretøj, vil din ansøgning blive vurderet af en køretestsagsbehandler.

Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt, at du aflægger en vejledende helbredsmæssig køretest forud for vurderingen.

Køretestens formål er at vurdere, hvilke tekniske og indretningsmæssige tilpasninger af køretøjet ,du har behov for.

 

Vejledende helbredsmæssig køretest

 

Hvis der fastsættes vilkår om specialindretning af køretøjet, vil dit kørekort blive påført en kode for de påkrævede ændringer.

Det betyder, at det køretøj, du er fører af, som minimum skal være indrettet med de påførte, påkrævede ændringer.