Medicin og sikker kørsel

Det er dit ansvar at vurdere om du er i stand til sikker kørsel. Se, hvilken medicin du skal være særlig opmærksom på.

Det er ulovligt at køre bil eller andre motordrevne køretøjer, mens du er påvirket af alkohol eller rusmidler.

Det gælder også brug af beroligende eller bedøvende medicin i doser, der kan nedsætte:

 • Opmærksomhed
 • Reaktionsevne
 • Dømmekraft

Du skal altid være i stand til at køre bil på en fuldt betryggende måde. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, om og hvornår du må køre bil, hvis du indtager medicin. Tal med din læge, der kan vejlede dig i, om du kan køre bil. Tjek også altid indlægssedlen, så du ved, hvad du skal være opmærksom på, hvis du skal køre bil efter indtagelse af medicin.

Hvilken medicin skal du være særligt opmærksom på?

Medicin, der påvirker trafiksikkerheden væsentligt, er mærket med rød advarselstrekant.

Eksempler på trafikfarlig medicin:

 • Stærke og visse svage smertestillende midler
 • Lægeordinerede cannabispræparater
 • Midler mod epilepsi
 • Angstdæmpende midler
 • Beroligende midler
 • Hostemedicin
 • Køre- og søsygemidler
 • Midler mod kvalme
 • Midler mod allergi og høfeber
 • Midler mod migræne
 • Nogle slankemidler
 • Midler mod ADHD
 • Midler til behandling af psykisk sygdom(psykofarmaka)
 • Al medicin med mere end 10 % alkohol
 • Sovemidler

 Det er dit ansvar at vurdere, om du konkret er i stand til at køre bil.

På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside kan du finde en liste over trafikfarlig medicin.

Gå til Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

 

Hvis du indtager trafikfarlig medicin, må du i visse tilfælde godt køre bil, hvis medicinen er indtaget efter aftale med din læge. Det er derfor vigtigt, at du taler med din læge om, hvorvidt du må køre bil, når du indtager trafikfarlig medicin. Som udgangspunkt er det ikke strafbart for personer, der tager trafikfarlig medicin at køre bil, så længe vedkommende har en lovlig recept og i øvrigt indtager medicinen i overensstemmelse med recepten og efter aftale med en læge.

Det vil ikke være lovligt at køre bil, hvis du har indtaget medicinen i en større dosis end den, som lægen har ordineret, eller hvis indtagelsen af medicinen gør dig ude af stand til at køre bil på fuldt betryggende måde.

Anden medicin

Medicin, som ikke er mærket med en rød ad-varselstrekant, kan også være farlig i trafikken. Det gælder for eksempel øjendråber, blodtryksmedicin, insulin, midler mod depression og forskellige slags naturmedicin.

Vær særligt opmærksom på ADHD-medicin

ADHD-medicinen methylphenidat kan give udslag ved politiets narkotest. Det skyldes, at methylphenidat betragtes som et bevidsthedspåvirkende stof, som er farligt for færdselssikkerheden.
Det er derfor vigtigt at oplyse om brug af ADHD-medicin, hvis du bliver stoppet af politiet.

Husk at medbringe dokumentation for, at du indtager trafikfarlig medicin.

Visse typer af medicin slår ud på politiets narkotest. Det er derfor vigtigt, at du oplyser, at du indtager receptpligtig trafikfarlig medicin, hvis du bliver stoppet af politiet og får foretaget en narkotest. Af samme grund kan det være en god idé at medbringe dokumentation på, at du indtager den pågældende medicin i den tilladte dosis på baggrund af en recept.

Brug Medicinkortet til at vise den medicin, som du har fået ordineret

Med appen Medicinkortet, som er udviklet af Sundhedsdatastyrelsen og Sundhed.dk, kan du se den aktuelle medicin, som du har fået ordineret af din læge. På den måde kan du let dokumentere, at du indtager receptpligtig medicin, der er trafikfarlig.

Du kan downloade Medicinkort-appen her

Det er dit ansvar at vurdere, om du konkret er i stand til at køre bil

Der er stor forskel fra person til person på, hvor påvirket man bliver af medicin. Der er også forskel på, hvor længe medicinen virker. Nogle midler er hurtigt ude af kroppen, mens andre virker i flere dage. Får du ny medicin, er virkningen ofte kraftigst i starten af behandlingen. Når du indtager trafikfarlig medicin på recept, skal du som bilist derfor altid være opmærksom på, om du er i stand til at køre bil på fuldt betryggende måde. Hvis du kan mærke, at du er påvirket i en sådan grad, at det kan skabe fare eller ulempe i trafikken, skal du holde dig fra at køre bil. Det vil altid være en konkret og individuel vurdering, om den enkelte person er i stand til at køre bil.

Gode råd til dig, der tager medicin og gerne vil køre bil

 • Spørg altid din læge, om der er problemer med din medicin i forhold til at køre bil eller andremotordrevne køretøjer
 • Læs altid indlægssedlen. Den fortæller om bivirkninger, og om hvordan medicinen virker sammen medanden medicin
 • Vær særlig opmærksom, hvis din medicin er mærket med en rød advarselstrekant
 • Læg mærke til, hvordan du reagerer på medicinen. Lad bilen stå, hvis du bliver døsig eller søvnig eller har svært ved at koncentrere dig.

Pjece om trafikfarlig medicin