Vejledende helbredsmæssig køretest

Færdselsstyrelsen kan kræve, at du går op til en vejledende helbredsmæssig køretest.

Hvis Færdselsstyrelsen eller egen læge får begrundet tvivl om, hvorvidt en person, der har eller ønsker at få et kørekort, har de tilstrækkelige helbredsmæssige forudsætninger for at kunne føre et køretøj, kan Færdselsstyrelsen bestemme, at personen skal op til en vejledende helbredsmæssig køretest.

Hvis du er tvivl, om du opfylder de helbredsmæssige betingelser for at køre bil, kan du henvende dig ved Borgerservice med en lægeattest fra egen læge. Færdselsstyrelsen vil herefter vurdere, om der er behov for en vejledende helbredsmæssig køretest.

Hvis Færdselsstyrelsen vurderer, at du skal aflægge en vejledende helbredsmæssig køretest, skal du følge vejledningen i det brev, du modtager fra Færdselsstyrelsen.

Det er Færdselsstyrelsen, der afholder de vejledende helbredsmæssige køretests. Køretesten er gratis, men Færdselsstyrelsen kan kræve, at du stiller et køretøj, der er godkendt til øvelseskørsel (en skolevogn), til rådighed. Det kan derfor være nødvendigt at leje en skolevogn gennem en kørelærer.

Hvad er en vejledende helbredsmæssig køretest?

Formålet med testen er at vurdere om din helbredsmæssige tilstand, eksempelvis alders- eller sygdomsbetinget svækkelse, har en negativ indflydelse på din evne til at føre et køretøj. Køretesten bruges på den måde til vurdere, om du skal have udstedt eller fornyet dit kørekort, om du har brug for særlig indretning af køretøjet, eller om du bør stoppe med at køre bil.

Til den vejledende helbredsmæssige køretest kan du blandt andet blive testet på kognitive parametre, som fx hukommelse og koncentrationsevne. Du kan også blive testet på, om du på grund af en fysisk funktionsnedsættelse har brug for specialindretning af dit køretøj.

Udfaldet af den vejledende helbredsmæssige køretest

Når du har været til en vejledende helbredsmæssig køretest, kan der ske en af følgende ting:

  • At kørekortet kan udstedes eller fornyes, evt. på baggrund af krav om særlige vilkår eller indretning af køretøjet.
  • At kørekortet pga. alders- eller sygdomsbetinget svækkelse ikke kan fornyes.
  • At der indkaldes til en kontrollerende køreprøve, fordi køretesten har vist et manglende kendskab til færdselsregler, manglende orienteringer eller farlig betjening af køretøjet.

Hvis du bliver indkaldt kontrollerende køreprøve efter din vejledende helbredsmæssige køretest, skal du bestå en teoretisk og praktisk køreprøve.

Du kan læse mere om den kontrollerende køreprøve her