Ansøg om dispensationer for kørekort

Færdselsstyrelsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra reglerne i kørekortbekendtgørelsen.

Du har mulighed for at søge om dispensation for de forskellige krav i kørekortbekendtgørelsen, fx gyldighedsperioden for din teoriprøve.

Der skal dog være tale om ganske særlige forhold, før Færdselsstyrelsen har mulighed for at dispensere fra reglerne.

Det er kun muligt at dispensere fra kravene i kørekortbekendtgørelsen. Færdselsstyrelsen har ikke mulighed for at dispensere fra kravene i færdselsloven.

Hvordan ansøger jeg om dispensation?

Du ansøger ved at skrive til Færdselsstyrelsen gennem e-Boks. Her beskriver du, hvad du ønsker dispensation for. Husk, at du skal dokumentere, at der er tale om ganske særlige forhold, som gør, at du søger dispensation. Vedhæft evt. dokumentation for de særlige forhold.

Hvis Færdselsstyrelsen har brug for yderligere oplysninger, vil du blive kontaktet af en af vores sagsbehandlere.

Du finder Færdselsstyrelsens kontaktoplysninger nederst på siden.