Kørekort til knallert

Nedenfor kan du læse mere om, hvornår der kræves kørekort til lille og stor knallert, og hvilke betingelser du skal opfylde for at kunne få disse kørekort.

I Danmark findes der to typer knallerter, lille knallert og stor knallert. Kategorien for lille knallert er LK og kategorien for stor knallert er AM.

Kørekort til lille knallert giver dig ret til at køre knallert i Danmark med en maksimal hastighed på højst 30 km i timen. Lille knallert må kun føres af personer, som har erhvervet kørekort til lille knallert, stor knallert, bil eller motorcykel.

Du kan tidligst få udstedt kørekort til lille knallert, når du er 15 år. Køreundervisningen udbydes af ungdomsskolerne, og du kan påbegynde undervisningen, når du er fyldt 14 år og 6 måneder.

For at erhverve kørekort til lille knallert, skal du:

  • have sædvanlig bopæl i Danmark
  • have gennemført et kursus i færdselsrelateret førstehjælp
  • have gennemført køreundervisning
  • have bestået en køreprøve

Uddannelsen afsluttes med en køreprøve, som består af en teoriprøve og en praktisk prøve. Du skal også gennemføre et færdselsrelateret førstehjælpskursus for unge knallertførere.

Regler om alderskrav

Din alder og datoen for udstedelse af dit kørekort har betydning for de regler, der gælder for netop dig.

Gældende fra den 19. januar 2013 har du kun lov til at køre på lille knallert, hvis du har fået et kørekort til lille knallert (kategori LK).

Du er dog undtaget fra kravet om kørekort til lille knallert i følgende tilfælde:

  • Du har allerede kørekort til stor knallert, bil eller motorcykel.
  • Du var fyldt 18 år før reglerne trådte i kraft den 19. januar 2013.
  • Du har et gyldigt knallertbevis, som er erhvervet før den 19. januar 2013.
  • Du har kørekort til traktor/motorredskab, som er erhvervet før den 19. januar 2013.

Selvom du er omfattet af en af undtagelserne ovenfor, kan du ansøge om kørekort til lille knallert, hvis du ønsker det. Kørekort til lille knallert udstedes i EU-format (kreditkortformatet) til kategori LK. Du skal være fyldt 15 år for at få udstedt kørekort til lille knallert. De øvrige krav afhænger af din alder, læs med nedenfor.

Hvis du er under 18 år

Hvis du er 15, 16 eller 17 år, skal du gennemføre en køreuddannelse til lille knallert.

Ansøgningen om kørekort til lille knallert skal i disse tilfælde indgives til Borgerservice i den kommune, hvor du har bopæl. Du kan kontakte ungdomsskolen eller kommunen for at høre nærmere om, hvordan du skal gøre i lige præcis din kommune.

Hvis du er fyldt 18 år efter den 19. januar 2013

Hvis du er fyldt 18 år efter den 19. januar 2013, skal du bestå en teoriprøve for at få kørekort til lille knallert. Teoriprøven afholdes af Færdselsstyrelsen. Der er ikke krav om, at du skal gennemgå køreundervisning eller bestå en praktisk prøve. Du skal heller ikke gennemføre et færdselsrelateret førstehjælpskursus.

Ansøgningen om kørekort til lille knallert kan i disse tilfælde indgives til en valgfri Borgerservice i en af landets kommuner.

Hvis du er fyldt 18 år før den 19. januar 2013

Hvis du er fyldt 18 år før den 19. januar 2013, kan du uden yderligere krav om køreuddannelse eller aflæggelse af køreprøve få udstedt et knallertkørekort til lille knallert. Du kan ligeledes få udstedt et knallertkørekort til lille knallert, hvis du har erhvervet knallertbevis eller kørekort til traktor/motorredskab før den 19. januar 2013.

Hvis du opfylder én af ovenstående betingelser for udstedelse af knallertkørekort, har du ligeledes ret til at føre lille knallert uden først forinden at have fået udstedt et kørekort til lille knallert.

Priser på køreprøver, kørekort mv. til kategori LK (lille knallert)Pris (2024)
Udstedelse af kørekort i forbindelse med generhvervelse af førerretten uden krav om kontrollerende køreprøve, i tilfælde hvor den pågældende var under 18 år da pågældende fik en ubetinget frakendelse af førerretten (udskydelsesfrakendelse)180 kr.
Kørekort til kategori LK (lille knallert) efter ubetinget frakendelse af retten til at føre lille knallert180 kr.
Kørekort (inkl. teoriprøve) til kategori LK (lille knallert) til personer der er fyldt 18 år180 kr.
Kørekort (inkl. Undervisning teoriprøve og praktisk prøve) til kategori LK (lille knallert) til personer under 18 år660 kr.
Kørekort til kategori LK (lille knallert) til personer, der har ret til at føre lille knallert og som har måttet aflevere kørekortet i forbindelse med at pågældende midlertidigt eller endeligt har mistet førerretten180 kr.
For ombytning af kørekort med kode om frakendelse af retten til at føre lille knallert til kørekort uden sådan kode180 kr.

Kørekort til stor knallert giver dig ret til at køre et-, to- eller trehjulet køretøj, der maksimalt kan køre 45 km/t. Stor knallert må kun føres af personer, som har erhvervet kørekort til stor knallert, bil eller motorcykel. Har du kørekort til stor knallert, har du også ret til at føre lille knallert.

Du kan tidligst få udstedt kørekort til stor knallert, når du er 18 år. Køreundervisningen udbydes af godkendte køreskoler landet over, og du kan påbegynde undervisningen fra du er 17 år og 9 måneder.

Kørekort til stor knallert udstedes i EU-format (kreditkortmodellen) til kategori AM, stor knallert. For at få kørekort til stor knallert skal du gennemføre en køreuddannelse og en køreprøve, der består af en teoriprøve og en praktisk prøve. Køreuddannelsen til stor knallert ligner på mange områder uddannelsen til motorcykel. Du kan høre mere om dette hos din kørelærer.

Ansøgningen om kørekort til stor knallert skal indleveres til en valgfri Borgerservice i en af landets kommuner.

Husk, at du skal vedlægge en lægeattest sammen med din ansøgning, og at du skal gennemføre et færdselsrelateret førstehjælpskursus. Hvis du begår lovovertrædelser, når du kører på stor knallert, kan du blive straffet med klip, frakendelse, kørselsforbud mv. på samme måde som ved overtrædelser med bil eller lignende.

Priser på køreprøver kørekort mv. til kategori AM (stor knallert)Pris (2024)
Kontrollerende køreprøve til kategori AM (stor knallert) i medfør af en betinget frakendelse en ubetinget frakendelse eller et kørselsforbud380 kr.
Køreprøve til kategori AM (stor knallert)380 kr.

Ansøg om kørekort til knallert