Kørekort til traktor

Når du fylder 16 år, kan du få kørekort til traktor/motorredskab, kategori TR/MR. Køreundervisningen foregår normalt på ungdomsskoler eller AMU-centre, og du kan begynde til undervisningen, når du er fyldt 15 år og 9 måneder. Hvis du er 18 år og har et kørekort til personbil, kategori B, er det ikke nødvendigt med et traktorkørekort.

For at erhverve kørekort til traktor skal du:

  • have udstedt en lægeattest, som dokumenterer syn, hørelse m.m.
  • have sædvanlig bopæl i Danmark
  • have gennemført et kursus i færdselsrelateret førstehjælp
  • have gennemført køreundervisning
  • have bestået en køreprøve

Regler om alderskrav

Din alder og datoen for udstedelse af dit kørekort har betydning for de regler, der gælder for netop dig.

Har du erhvervet dit kørekort til traktor før den 19. januar 2013, må du køre på lille knallert, kategori LK, på dit traktorkørekort. Er dit kørekort erhvervet efter denne dato, må du ikke køre lille knallert på dit traktorkørekort. Du skal derfor erhverve kategori LK, hvis du også ønsker at køre lille knallert.

Du ansøger om kørekort til traktor/motorredskab hos en valgfri Borgerservice hos en af landets kommuner.

Gebyrer for kørekort til traktor

TypePris (2024)
køreprøve:1.170 kr.
KKP:1.170 kr.
Fornyelse:1780 kr.
Duplikatkørekort:360 kr.