Speed pedelec

I en ny forsøgsordning bliver det nu lettere at bruge speed pedelecs, som er en hurtigere form for elcykel. Den nye forsøgsordning træder i kraft den 1. juli 2018 og gør det muligt for speed pedelecs at køre på cykelstier.

forsøgsordningen kan en speed pedelec køre på cykelstien og føres af personer, der er fyldt 15 år. Førere skal bruge cykelhjelm og sikre, at lygterne altid er tændt. Som fører skal du også have en ansvarsforsikring, når du kører på en speed pedelec. Personer under 18 år skal have knallertkørekort eller være omfattet af forsøgsordningen for bilkørekort til 17-årige.

Desuden bortfalder kravet om, at speed pedelecs skal indregistreres som stor knallert. For at være omfattet af forsøgsordningen må en speed pedelec højst kunne køre 20 kilometer i timen på ren motorkraft.

Forsøgsordningen sker som følge af, at de tidligere regler ikke var hensigtsmæssige, når der tages højde for speed pedelecens øvrige egenskaber sammenlignet med en stor knallert. For eksempel opnår en speed pedelec kun en hastighed, der matcher en stor knallert, når føreren samtidig træder i pedalerne. Derudover er den mere spinkelt konstrueret og ligner dermed udseendemæssigt en cykel.

Kør efter forholdene

Som følge af færdselsloven har førere af speed pedelecs – ligesom øvrige trafikanter – en pligt til at tilpasse hastigheden efter forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed samt vej-, vejr- og oversigtsforhold. Føreren har også pligt til at udvise agtpågivenhed, så der ikke opstår farlige situationer på cykelstien.

Selvom nogle speed pedelecs kan køre op til 45 km i timen, kræver det, at føreren for at opnå denne hastighed træder i pedalerne med stor kraft. Batteriet vil dog hurtigt løbe tør for strøm. I praksis vil det derfor ofte ikke være muligt eller tilladt at køre den maksimale hastighed på en cykelsti med mange medtrafikanter.

Førere af speed pedelecs er omfattet af færdselslovens bestemmelser om blandt andet forsikring, spirituskørsel og kørsel under påvirkning af fx bevidsthedspåvirkende stoffer eller sygdom.

Spot en speed pedelec

En speed pedelec afgiver ikke nævneværdig støj og kan derfor være svær at høre i trafikken. Som cyklist eller en anden trafikant bør du derfor altid orientere dig med andet end høresansen for at tjekke, om der er nogle hurtigt kørende og lydløse køretøjer i nærheden.
Speed pedelecs skal være udstyret med et lydsignal, som ved anvendelse let kan høres af andre trafikanter. Kravet om at en speed pedelec altid skal køre med lys, er også med til at øge synligheden af speed pedelecen på både kort og lang afstand. Anvendelsen af lygter kan derfor være medvirkende til at minimere risikoen for eksempelvis højresvingsulykker og ulykker med buspassagerer eller gående, der stiger ud på cykelstien. Et godt råd til førere af speed pedelecs er, at huske reflekser der kan bidrage til en større synlighed i trafikken.

Evaluering af forsøgsordningen

Forsøgsordningen vil løbende blive evalueret af Færdselsstyrelsen i samarbejde med relevante myndigheder, så det er muligt at følge og tilpasse udviklingen.

 

 

Er du producent af udstyr, og ønsker at deltage i en forsøgsordning?

Gå til anmelderskema