Motoriserede (el-)løbehjul

Den 17. januar 2019 træder en ny forsøgsordning for motoriserede løbehjul i kraft. Du kan her læse om, hvilke regler der gælder for motoriserede løbehjul i forsøgsperioden.

Regler for motoriserede løbehjul i forsøgsperioden:

  • Alderskrav: Du skal være fyldt 15 år for at køre på et motoriseret løbehjul. Hvis du er under 15 år, kan du anvende køretøjet under ledsagelse og kontrol af en myndig person eller på skiltede lege- og opholdsområder.
  • Cykelhjelm: Du skal anvende cykelhjul når du kører på et motoriseret løbehjul.
  • Anvendelsesområde: Du skal køre efter reglerne for cykler. Det betyder, at du skal køre på cykelstien, hvis der er cykelsti og følge cyklistsignaler og –skiltning.
  • Lys og reflekser: Du skal køre med lys på det motoriserede løbehjul hele døgnet. Lygterne skal sidde på køretøjet, og det er et krav, at der er mindst én hvid eller gul forlygte og én rød baglygte, som skal kunne ses på mindst 300 meters afstand. Løbehjulet skal være udstyret med reflekser, så der er mindst én hvid foran, én rød bagpå og én gul eller hvid på begge sider af løbehjulet.
  • Forsikring: Færdselslovens bestemmelser om forsikringspligt gælder for udlejningskøretøjer. Der er omvendt ikke forsikringspligt for køretøjer, der er privatejede.
  • Fart: Det motoriserede løbehjul må maksimalt kunne køre 20 km/t ved egen kraft.
  • Tekniske krav: Det motoriserede løbehjul skal være CE-mærket efter maskindirektivet.
  • Vægt og dimensioner: Det motoriserede løbehjul må højst have en vægt på 25 kg., en længde på højest 2 meter og en bredde på 0,70 meter.

Du kører på et motoriseret løbehjul:

Vær opmærksom på, at du er en ny trafikanttype, der ikke afgiver nævneværdig støj og kan køre hurtigere, end dine medtrafikanter nødvendigvis forventer.

Sørg derfor for at være synlig i trafikken. Det gør du for eksempel ved at sikre dig, at du får øjenkontakt med svingende bilister og ved at være tydelig i din tegngivning, så andre trafikanter ved, hvad du vil foretage dig.

Du skal også altid – ligesom øvrige trafikanter – tilpasse din hastighed efter forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed samt vej-, vejr- og oversigtsforhold. Ligesom du har pligt til at udvise agtpågivenhed, så der ikke opstår farlige situationer.

Husk også, at du er omfattet af færdselslovens bestemmelser om spirituskørsel og kørsel under påvirkning af for eksempel bevidsthedspåvirkende stoffer eller sygdom.

Du ledsager et barn på et motoriseret løbehjul

Hvis du gerne vil ledsage et barn under 15 år på et motoriseret løbehjul, skal du være myndig og kunne overskue trafikken på vegne af barnet. Det er din opgave at give råd og vejledning til barnet. Du skal derfor befinde dig tæt på barnet – enten foran, bagved eller ved siden af. Husk at sikre dig, at din placering ikke er til gene for øvrige trafikanter. Fordelen ved at ledsage et barn under 15 år er, at det bidrager til en større trafiksikkerhed. Når barnet er under ledsagelse, kan det nemlig opnå erfaring i at køre på det motoriserede løbehjul, inden det selv
lovligt kan køre i trafikken.

Som ledsager har du ikke ansvar for barnets handlinger. Vær dog opmærksom på, at du afhængig af omstændighederne kan have et erstatningsansvar for dine handlinger som ledsager efter de almindelige erstatningsretlige regler.

Du møder et motoriseret løbehjul i trafikken

Et motoriseret løbehjul er en ny køretøjstype i trafikken, der kan køre hurtigere end andre løbehjul. For eksempel må et motoriseret løbehjul køre op til 20 km/t ved egen kraft, hvilket svarer til hastigheden for cyklister. Du kan derfor blive overrasket over farten på dine nye medtrafikanter. Vær også opmærksom på, at et motoriseret løbehjul ikke afgiver nævneværdig støj, og det kan derfor være svært at høre. Du bør derfor altid orientere dig med andet end høresansen for at tjekke, om der er nogle lydløse køretøjer i nærheden.

Du kan blandt andet spotte motoriserede løbehjul ved, at de skal køre med lys døgnet rundt og være udstyret med reflekser, så de er lettere at få øje på i trafikken og kan ses på længere afstand. Dermed kan du bedre nå at reagere, hvis du møder et motoriseret løbehjul i trafikken.

Automatiseret hastighedsbegrænsning

Hastighedsbestemmelsen i bekendtgørelsen indebærer en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på 20 km/t, hvilket betyder, at det skal kræve en væsentlig konstruktiv forandring af køretøjet, herunder motor, transmission eller styreenhed, at få køretøjet til at køre hurtigere end 20 km/t på ren motorkraft.

En indstilling af hastigheden via eksempelvis en menu eller app, som vil udgøre en form for elektronisk begrænsning af hastigheden, men som enhver bruger kan ændre uden brug af særligt udstyr/værktøj anses således ikke som værende en væsentlig konstruktiv forandring, og lever derfor ikke op til hastighedsbestemmelsen i bekendtgørelsen.

Motoriserede løbehjul, skateboards og selvballancerende køretøjer

INDSÆT Faktaark om forsøgsordning for motoriseret løbehju

INDSÆT Faktaark om forsøgsordning for motoriseret løbehju

Er procent af udstyr, og ønsker at deltage i en forsøgsordning?

Gå til anmelderskema