Motordrevne kørestole

Indholdsside

Læs om motordrevne kørestole og hvornår et motordrevet køretøj defineres som en kørestol samt om de regler, der gælder for køretøjet i trafikken.

En motordrevet kørestol bliver efter færdselsloven kategoriseret som et motordrevet køretøj. Hvis en motordrevet kørestol er konstrueret til at have en maksimal hastighed på 15 km/t og kun med en væsentlig konstruktiv forandring kan opnå en større hastighed, vil den være underlagt samme bestemmelser som cykler.

Bliver kørestolen ført af den handicappede ved almindelig ganghastighed, bliver kørestolen anset som en gående. Kørestolen må derfor benytte fortov, gangsti mv. Der gælder andre regler for motordrevne køretøjer, som f.eks. el-kørestole og el-scootere, der anvendes af fysisk handicappede. Disse køretøjer skal ikke være EU-typegodkendt, men i stedet være CE-mærket for at blive betragtet som en motordrevet kørestol.

Den samlede enhed af en manuel kørestol tilkoblet en hjælpemotor bliver ligeledes betragtet som motordrevet kørestol, hvis den er konstrueret til at have en maksimal hastighed på højst 15 km i timen og er CE-mærket.

Fakta om motordrevne kørestole

Færdselslovens bestemmelser

En motordrevet kørestol er i færdselsloven kategoriseret som et motordrevet køretøj.

For kørestole, der er konstrueret til en hastighed på højst 15 km/t og kun med væsentlig konstruktiv forandring kan ændres til større hastighed, gælder bestemmelserne for cykler.

Handicappede der selv fører kørestol med almindelig ganghastighed, bliver anset som gående i relation til færdselslovens regler. Kørestole må derfor benytte fortov, gangsti mv

Krav til motordrevne kørestole

Motordrevne kørestole betegnes også som el-kørestole og el-scootere. Et motordrevet køretøj som udelukkende er til brug for fysisk handicappede er ikke omfattet af EU-forordning 168/2013 om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler.
El-kørestole og el-scootere, der er til brug for fysisk handicappede, skal derfor ikke EU-typegodkendes.

El-kørestole og el-scootere der er til brug for fysisk handicappede er i stedet omfattet af reglerne for medicinsk udstyr og skal være CE-mærkede.

Læs mere på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: www.laegemiddelstyrelsen.dk

Der må kun markedsføres, forhandles, distribueres eller ibrugtages motordrevne kørestole, der opfylder kravene for medicinsk udstyr, som har været underkastet en overensstemmelsesvurdering og er forsynet med CE-mærkning.

Eksempler på motordrevne kørestole