Erhverv

Forsøgsordninger

De seneste år er en række nye motoriserede køretøjer - der ikke er omfattet af færdselsloven - blevet introduceret på det danske marked. Gennem en række forsøgsordninger er der nu indført regler for anvendelse af køretøjerne.

Forsøgsordningerne for små motoriserede køretøjer skal sikre en større fleksibilitet og mulighed for, at nye og grønnere transportformer kan vinde frem. Læs mere om de forskellige forsøgsordninger nedenfor.

Forsøgsordningerne bliver årligt evalueret af Færdselsstyrelsen i samarbejde med relevante myndigheder, så udviklingen løbende kan følges.

Spørgsmål og svar om forsøgsordninger

Hastighedsbestemmelserne indebærer en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på 20 km/t for køretøjet, og der er således ikke tale om en hastighedsgrænse, som man kender det fra biler, men derimod en hastighed, som køretøjet ikke må kunne overskride på ren motorkraft. Det betyder ligeledes, at det skal kræve en væsentlig konstruktiv forandring af køretøjet, herunder motor, transmission eller styreenhed, at få køretøjet til at køre hurtigere end 20 km/t på ren motorkraft. En indstilling af hastigheden i en menu eller app, som enhver bruger kan ændre uden brug af særligt udstyr/værktøj anses således ikke som værende en væsentlig konstruktiv forandring.

Et motoriseret løbehjul må ikke være udstyret med en siddeplads, pedaler eller lignende. Det følger endvidere af harmoniserede regler i Europa, at det ikke er muligt tillade et elektrisk løbehjul med sæde, medmindre det overholder reglerne for en knallert. Hvis et el-løbehjul udstyres med et sæde, vil det skulle leve op til de tekniske krav, herunder krav om typegodkendelse, der stilles til en lille knallert hvis det kan køre op til 30 km i timen og stor knallert hvis det kan køre op til 45 km i timen. Det vil betyde, at den skal registreres og udstyres med nummerplade og føreren skal leve op til de regler, der er for knallert i forhold til hjelm, kørekort og placering på vej.

Fra 1. januar 2022 er det et lovkrav, at man under kørsel skal anvende en fastspændt cykelhjelm når man anvender et motoriseret løbehjul/skateboard eller et selvbalancerende køretøj.

Forsøgsordningerne for små motoriserede køretøjer, herunder motoriserede løbehjul, selvbalancerende køretøjer, motoriserede skateboards og speed pedelecs, har som udgangspunkt ingen fastsat udløbsdato, men der foretages løbende evalueringer af forsøgsordningerne med henblik på, at skabe de mest færdselssikkerhedsmæssige forsvarlige rammer for brugen af køretøjerne på færdselslovens område.

Som udgangspunkt skal et motoriseret løbehjul være forsynet med mindst én forlygte, der afgiver hvidt eller gult lys, og mindst én baglygte, der afgiver rødt lys. For- og baglygten skal afgive lys, der er tydelig synligt på mindst 300 meters afstand. For- og baglygter kan afgive blinkende lys, såfremt blinkfrekvensen er mindst 120 blink pr. minut. Under kørsel på motoriseret løbehjul skal de påbudte lygter holdes tændt. Foruden de lygter der er anført her, kan et motoriseret løbehjul være udstyret med andre lygter. Disse lygter må kun afgive hvidt eller gult lys og må ikke være bagudrettede. Lygterne må ikke blænde den øvrige trafik.

Er procent af udstyr, og ønsker at deltage i en forsøgsordning?

Gå til anmelderskema

Vis flere