Spørgsmål og svar om krav til køretøjer

Her finder du spørgsmål og svar på forskellige spørgsmål vedrørende krav til køretøjers sikkerhed og indretning.

Vejledning om syn af køretøjer

Langt de fleste svar til syn og krav til køretøjer finder du i denne vejledning om syn.

Vejledning om syn af køretøjer

eCall er et automatisk nødopkaldssystem.

En bil med eCall er selv i stand til at ringe til alarmcentralen, hvis der sker en ulykke, hvor en eller flere airbags udløses. Samtidig fortæller den, hvor ulykken er sket, og etablerer en taleforbindelse mellem alarmcentralen og bilen.

eCall kan også udløses manuelt ved et tryk på en knap i bilen. Det kan være ved et uheld hvor en airbag ikke udløses, men man alligevel har brug for hjælp. Man kan også bruge eCall manuelt, hvis en bilist er vidne til en ulykke og kan se, at en eller flere personer i det forulykkede køretøj har brug for hjælp.

Der findes to typer af eCall:

112 eCall, hvor alarmopkaldet går direkte til den offentlige 112- alarmcentral. Dette bliver obligatorisk for nye typer af biler fra 1. marts 2018.

"TPS" eCall (Third Party Systems eCall), hvor alarmopkaldet i første omgang går til en privatdrevet alarmcentral, der så om nødvendigt viderestiller til den offentlige 112-alarmcentral i det land, hvor ulykken er sket.

TPS eCall kan kræve betaling af abonnement. For nærmere oplysninger herom henvises der til de enkelte bilmærkers repræsentanter. EU-reglerne indfører ved forordning 2015/758 krav om eCall i nye typer af biler fra 1. marts 2018.

EU-reglerne tillader, at nye typer af biler fra 1. marts 2018 har TPS eCall som supplement til 112 eCall. Det skal dog være sådan, at 112 eCall aktiveres hvis enten a) TPS eCall ikke fungerer eller b) bilejeren ikke ønsker TPS eCall (fx fordi vedkommende ikke vil betale for den ekstra service).

Fordelene ved eCall er dels, at der sker øjeblikkelig alarmering, også når føreren af en bil f.eks. er bevidstløs og ude i stand til selv at tilkalde hjælp, og dels at alarmcentralen får præcise oplysninger om ulykkesstedet. EU-kommissionen anslår, at et fuldt udbygget eCall system vil kunne redde 2.500 liv om året i EU svarende til ca. 30 færre trafikdræbte i Danmark.

Kravet om eCall gælder med enkelte undtagelser for bl.a. små serier for køretøjer i kategorien M1 og N1 (dvs. for person- og varebiler). Hvis du ønsker at læse mere om hvordan de forskellige køretøjskategorier defineres, henvises der til pkt. 1.03 i Vejledningen om syn af køretøjer. Kravet om eCall er kun gældende for nye typer af biler og indføres derfor ikke med tilbagevirkende kraft.

Læs mere om eCall og dets systemer (nyt vindue)

På din bils registreringsattest kan der f.eks. stå "Maks. påhængskøretøj med bremser 1300 kg".

Det er så den maksimale faktiske vægt, som du må koble efter bilen. Du må altså godt tilkoble en påhængsvogn/campingvogn, hvor den tilladte totalvægt er f.eks. 1500 kg, hvis du blot nøjes med at læsse den, så den faktiske vægt højst bliver 1300 kg.

Påhængsvognens/campingvognens egenvægt/køreklare vægt står også på registreringsattesten, så man kan regne ud, hvor stor lasteevne køretøjet har. Reglerne findes i bekendtgørelse nr. 136 af 22. marts 1993 om synsfri sammenkobling, og du
kan læse mere i Vejledning om syn af køretøjer afsnit 12, under punkt 12.310.

Er mit kørekort tilstrækkeligt?

Spørgsmål om kørekort hører under Rigspolitiets Færdselsafdeling. På politiets hjemmeside kan du finde oplysninger om kørekort til personbil med påhængskøretøj.

Hos Rådet for Sikker Trafik kan du ligeledes finde oplysninger om kørsel med påhængskøretøj.

Læs mere om kørsel med påhængskøretøj på Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside (nyt vindue)

Gå til Politiets selvbetjening hjemmeside (nyt vindue)

Er der krav til længde og bredde?

Et påhængskøretøj må kun være 35 cm bredere end bilen i hver side, altså i alt 70 cm. Bredden måles uden spejle.

Du kan sandsynligvis finde bredden opgivet i bilens instruktionsbog. Hvis f.eks. bilens bredde over karrosseriet (den almindeligt opgivne bredde) er angivet til 170 cm, så må du tilkoble et op
til 240 cm bredt påhængskøretøj.

Bilens bredde kan forøges med op til 5 cm i hver side ved montering af sidelister og skærmforøgere. Bredden kan også forøges med trinbræt.

Et vogntog må højst være hele 18,75 m langt, så der er næppe ret mange andre end lastbilsvogntog, der kommer i nærheden af dette tal.

Kan jeg få hævet min bils største påhængsvægt?

Hvis du ønsker at få forøget den største påhængsvægt, som bilen har lov at køre med, skal du henvende dig til forhandleren eller importøren af bilen. Han kan oplyse, om bilen kan godkendes med større vægt, idet det er bilfabrikanten (og ikke myndighederne), der bestemmer hvor tungt et påhængskøretøj, en given bil kan køre med.

For at bilen kan blive godkendt med forhøjet påhængsvægt, skal bilen synes hos en synsvirksomhed, og du skal medbringe dokumentation i form af én af følgende ting:

  • Erklæring fra fabrikanten af det trækkende køretøj eller fra dennes repræsentant
  • Teknisk information fra fabrikanten af det trækkende køretøj eller fra dennes repræsentant
  • Fabrikationsplade på køretøjet, hvoraf teknisk tilladt vogntogsvægt fremgår

Instruktionsbog

Efter synet tager man anmeldelsesblanketten og registreringsattesten med til en nummerpladeekspedition (SKAT), så den ændrede påhængsvægt kan blive registreret, og så man kan få en ny registreringsattest med den nye påhængsvægt.

Kan jeg få nedsat min bils største påhængsvognvægt?

Hvis du vil have nedsat den største påhængsvægt (det kan være aktuelt for at kunne køre med påhængskøretøjet uden B + E-kørekort), så kan denne vægt nedsættes til det ønskede, hvis du henvender dig til en nummerpladeekspedition (SKAT). Bilen skal altså ikke synes i dette tilfælde.

Hvis bilen tidligere har fået nedsat den største påhængsvægt, og man vil have hævet vægten igen, kan det gøres på én af følgende måder:

  • Kør til registreringssyn med bilen og medbring én af de fire ting nævnt under det foregående spørgsmål
  • Kør til registreringssyn med bilen og medbring bilens registreringsattest og henvis til typegodkendelsen (hvis bilen er dansk typegodkendt)
  • Få en virksomhed, der er momsregistreret som autoreparationsværksted eller momsregistreret til detailhandel med biler eller campingvogne, til at udfylde en blanket fra SKAT, nr. 21.053.

Bemærk, at denne metode kun er mulig for højst otte år gamle biler, og at den ikke kan benyttes til at få forøget den største påhængsvægt ud over det, som er angivet i bilens typegodkendelse.

I alle tre tilfælde skal man efterfølgende tage til en nummerpladeekspedition (SKAT) og medbringe bilens registreringsattest samt anmeldelsesblanket eller blanket 21.053.

Kan jeg få nedsat påhængsvognens/campingvognens eller bilens tilladte totalvægt?

Normalt skulle det ikke være nødvendigt at nedsætte køretøjernes tilladte totalvægt. Hvis man alligevel får brug for det (kan have betydning for reglerne om kørekort), skal man køre til et registreringssyn hos en synsvirksomhed. Her beder man om at få nedsat den tilladte totalvægt, og dette vil kunne godkendes, såfremt der stadig er en passende reel lasteevne tilbage. En bil kan f.eks. ikke nedsættes til en tilladt totalvægt, der ikke gør det muligt at besætte alle pladserne med personer, der vejer 75 kg.

Efter synet tager man anmeldelsesblanketten og registreringsattesten med til en nummerpladeekspedition (SKAT), så den ændrede tilladte totalvægt kan blive registreret, og så man kan få en ny registreringsattest med den nye tilladte totalvægt.
De nærmere regler om nedsættelse af tilladt totalvægt, finder du i Vejledning om syn af køretøjer afsnit 3, under punkt 3.01.V03.

Pr. 1. januar 2017 indføres skærpede krav for nye motorcykler - herunder krav til at motorcyklen overholder forureningskravene i Euro 5 og at motorcyklerne har ABS-bremser. Dette gælder for nye motorcykler.

Reglerne indføres ikke med tilbagevirkende kraft.

Det vil sige, at en brugtimporteret motorcykel skal godkendes i henhold til gældende regler for dennes årgang. En brugtimporteret motorcykels årgang er bestemt af dato for dennes første registrering i det land, den er importeret fra. Eksempelvis skal en brugtimporteret motorcykel årgang 2011 overholde de krav, der var gældende i 2011 - hvor der ikke var krav om ABS eller Euro 4. Kravet om ABS og Euro 4 er altså kun gældende for nye motorcykler, som indregistrere første gang efter d. 31. december 2016 og ikke har været indregistreret tidligere.

I forbindelse med registreringssynet kan en motorcykel anses som værende brugt, uden denne tidligere har været indregistreret - der henvises her til punkt 14.05.7 i "Vejledning om syn af køretøjer".

Ja, men kun uden for lygtetændingstiden, og kun hvis der som kørelys anvendes egentlige kørelyslygter eller nærlyslygter med reduceret spænding.

Mange nyere biler med fabriksmonterede kørelyslygter er indrettet, så baglygterne forbliver slukkede, når kørelyslygterne tændes ved start.

Færdselslovens bestemmelser medfører, at mellem solnedgang og solopgang, i mørke, tåge, dis, regn eller lignende dårlige sigt- eller lysforhold (lygtetændingstiden) skal bilers almindelige nærlyslygter anvendes. Tågeforlygter og tågebaglygter må kun anvendes i tåge og kraftig nedbør.

I lygtetændingstiden skal føreren huske, at bilens lyskontakt skal være drejet til stillingen, som giver almindeligt nærlys på bilen.

Hvis der er tale om tåge eller kraftig nedbør, kan lyskontakten alternativt drejes til stillingen med tågelys. I begge tilfælde er baglygterne så også altid tændte. Muligheden for at have kørelyslygter tændte uden tændte baglygter er lovbestemt ved EU-regler for køretøjers lygter og deres montering. Derved har Danmark ikke mulighed for at opstille yderligere krav til køretøjerne lygteindretning.

Der er desværre nogle bilister, som glemmer at skifte over til nærlys, når lygtetændingstiden indtræder. Det øger i betragtelig grad risikoen for sammenstød og alvorlige ulykker i trafikken, når bilen eller den tilkoblede påhængs-/campingvogn ikke er tilstrækkeligt synlig bagfra i mørke eller tåget vejr.

På EU-niveau er reglerne derfor ændret, så bilers nærlys- og baglygter automatisk tændes ved mørkets frembrud og i usigtbart vejr. De ny regler trådte i kraft den 30. juli 2016 ved typegodkendelse af nye modeller af person- og varebiler og den 30. januar 2018 for nye modeller af lastbiler og busser. Da det kun er et krav med automatisk tænding på nye modeller, der bliver typegodkendt efter de nævnte datoer, kan man stadig købe nye eksemplarer af ældre modeller, der ikke har den nævnte automatik.

Man kan på de fleste biler få ændret i bilens computer, så baglygterne også altid tænder automatisk sammen med kørelyset. Spørg evt. din forhandler eller mekaniker.