Selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards

Den 17. januar 2019 træder en ny forsøgsordning for selvbalancerende køretøjer – som for eksempel segboards og uniwheels - og motoriserede skateboards i kraft. Du kan her læse om, hvilke regler der gælder for køretøjerne i forsøgsperioden.

Regler for selvbalancerende køretøjer eller motoriserede skateboards i forsøgsperioden: 

  • Alderskrav: Du skal være fyldt 15 år for at køre på et selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard. Hvis du er under 15 år, kan du anvende køretøjet under ledsagelse og kontrol af en myndig person eller på skiltede lege- og opholdsområder.
  • Cykelhjelm: Du skal anvende cykelhjelm når du kører på et selvbalancerende køretøj eller motoriseret skateboard
  • Anvendelsesområde: Du skal som udgangspunkt køre efter reglerne for cykel. Du må dog kun køre på strækninger, hvor der er cykelsti og skal følge cyklistsignaler og –skiltning. Hvis du kører på en strækning inden for tættere bebygget område, som har en hastighedsgrænse på højest 50 km/t, må køretøjerne dog føres på vejen, hvis der ikke er anlagt cykelsti.
  • Lys og reflekser: Du skal køre med lys hele døgnet. Lygterne skal sidde på køretøjet eller på dig som fører, og det er krav, at der anvendes mindst én hvid eller gul forlygte og én rød baglygte, som skal kunne ses på mindst 300 meters afstand. Køretøjet eller føreren skal være udstyret  med reflekser, så der er mindst én hvid foran, én rød bagpå og én gul eller hvid, der er synlig fra begge sider.
  • Forsikring: Der er ikke forsikringspligt for selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards.
  • Fart: Køretøjerne må maksimalt kunne køre 20 km/t ved egen kraft.
  • Tekniske krav: Køretøjerne skal være CE-mærket efter maskindirektivet.
  • Vægt og dimensioner: Køretøjerne må højst have en vægt på 25 kg., en længde på højest 1,2 meter og en bredde på 0,70 meter.

Du kører på et selvbalancerende køretøj eller motoriseret skateboard:

Vær opmærksom på, at du er en ny trafikanttype, der ikke afgiver nævneværdig støj og kan køre hurtigere, end dine medtrafikanter nødvendigvis forventer.

Sørg derfor for at være synlig i trafikken. Det gør du for eksempel ved at sikre dig, at du får øjenkontakt med svingende bilister og ved at være tydelig i din tegngivning, så andre trafikanter ved, hvad du vil foretage dig.

Når du kører på et motoriseret skateboard, har du desuden mulighed for at vende dig under kørsel. Er lygterne placeret på dig, bør du være særlig opmærksom på, at det kan skabe tvivl om kørselsretningen, hvis lyset vender en anden vej. Du skal også altid – ligesom øvrige trafikanter – tilpasse din hastighed efter forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed samt vej-, vejr- og oversigtsforhold. Ligesom du har pligt til at udvise agtpågivenhed, så der ikke opstår farlige situationer.

Husk også, at du er omfattet af færdselslovens bestemmelser om spirituskørsel og kørsel under påvirkning af fx bevidsthedspåvirkende stoffer eller sygdom.

Du ledsager en fører på et selvbalancerende køretøj eller motoriseret skateboard:

Hvis du gerne vil ledsage et barn under 15 år på et selvbalancerende køretøj eller motoriseret skateboard, skal du være myndig og kunne overskue trafikken på vegne af barnet.

Det er din opgave at give råd og vejledning til barnet. Du skal derfor befinde dig tæt på barnet – enten foran, bagved eller ved siden af. Husk at sikre dig, at din placering ikke er til gene for øvrige trafikanter.

Fordelen ved at ledsage et barn under 15 år er, at det bidrager til en større trafiksikkerhed. Når barnet er under ledsagelse, kan det nemlig opnå erfaring i at køre på det motoriserede løbehjul, inden det selv lovligt kan køre i trafikken.

Som ledsager har du ikke ansvar for barnets handlinger. Vær dog opmærksom på, at du afhængig af omstændighederne kan have et erstatningsansvar for dine handlinger som ledsager efter de almindelige erstatningsretlige regler.

Du møder et selvbalancerende køretøj eller motoriseret skateboard i trafikken:

Selvbalancerende køretøjer eller motoriserede skateboards er nye køretøjstyper i trafikken, der kan opnå en fart på op til 20 km/t ved egen kraft, hvilket svarer til hastigheden for cyklister. Du kan derfor blive overrasket over farten på dine nye medtrafikanter. Vær også opmærksom på, at køretøjerne ikke afgiver nævneværdig støj, og de kan derfor være svære at høre. Du bør derfor altid orientere dig med andet end høresansen for at tjekke, om der er nogle lydløse køretøjer i nærheden. Du kan blandt andet spotte køretøjerne ved, at de skal køre med lys døgnet rundt og være udstyret med reflekser, så de er lettere at få øje på i trafikken

Er procent af udstyr, og ønsker at deltage i en forsøgsordning?

Gå til anmelderskema