Specialindretning af køretøj

Fysiske handikap kan betyde, at retten til at føre et køretøj er betinget af, at køretøjet er tilpasset mening førerens særlige behov. Herunder kan du læse om krav til specialindretning af køretøjer.

Hvis du af helbredsmæssige årsager har behov for specialindretning af køretøjet, vil din ansøgning os blive forelagt en køretestsagsbehandler, som vurderer, om der kan være behov for vilkår om.

Det kan være nødvendigt, at du skal aflægge en vejledende helbredsmæssig køretest forud for vurderingen. Køretestens formål er at vurdere, hvilke tekniske og indretningsmæssige tilpasninger af køretøjet du har behov for. Testen varer typisk 30 minutter. Hvis der fastsættes vilkår om specialindretning af køretøjet, vil dit kørekort blive påført en kode for de påkrævede ændringer.


Det betyder, at det køretøj, du er fører af, som minimum skal være indrettet med de påførte, påkrævede ændringer.