Ombytning af udenlandsk kørekort

Her kan du læse mere om, hvordan du ombytter dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort.

For at ombytte et udenlandsk kørekort til et dansk kørekort skal du have sædvanlig bopæl i Danmark. Har du ikke sædvanlig bopæl i Danmark, kan du læse mere om brug af udenlandske kørekort i Danmark på siden om udenlandske kørekort i Danmark.

Hvis du har sædvanlig bopæl i Danmark, kan du køre på dit udenlandske kørekort i op til 180 dage. Hvis du efter 180 dage fortsat ønsker at køre i Danmark, skal du have ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort.

Udenlandsk kørekort i Danmark

Du har som udgangspunkt sædvanlig bopæl i Danmark fra det tidspunkt, du bosætter dig i Danmark, med henblik på at opholde dig her i landet i mindst 185 dage om året, som følge af din personlige eller erhvervsmæssige tilknytning.

Der vil ved vurderingen af, om du har sædvanlig bopæl i Danmark blive lagt vægt på, om du har et varigt hjem her i landet, om dine ejendele og din nærmeste familie (f.eks. ægtefælle og børn) befinder sig i Danmark, og om du opholder dig i Danmark, når der ses bort fra midlertidige udrejser som følge af f.eks. forretnings-, studie- eller ferierejser.

Hvis du alene opholder dig i Danmark med henblik på udførelsen af et tidsbegrænset erhverv eller som led i et uddannelsesforløb, og ikke har personlig tilknytning til Danmark, har du som udgangspunkt ikke sædvanlig bopæl i Danmark.

Det samme gælder, hvis du alene har erhvervsmæssig tilknytning til Danmark, og du har din personlige tilknytning til et andet land, som du regelmæssigt vender tilbage til.

Det er kommunen, som i forbindelse med ansøgning om udstedelse af kørekort og ansøgning om ombytning af kørekort, der vurderer, om du har sædvanlig bopæl i Danmark.

Sådan ansøger du om ombytning af udenlandsk kørekort

Hvis du vil ansøge om ombytning af dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort, skal du henvende dig på en valgfri Borgerservice i en af landets kommuner.

Medbring;

 • Kørekort
 • Foto og dokumentation
 • Ansøgning
 • Hvis dit kørekort ikke er udstedt i Færøerne, Grønland eller et EU- eller EØS-land skal der vedlægges en lægeattest.

Du skal være opmærksom på, at kommunen har mulighed for at kræve en oversættelse af dit kørekort i forbindelse med en ombytningssag. Hvis kørekortet er udfærdiget med latinske bogstaver, eller der er tale om et kørekort fra et EU-land eller et EØS-land, vil en oversættelse som udgangspunkt ikke være nødvendig. Oversættelsen skal være udført af en offentlig myndighed eller af en organisation, der i udstedelseslandet er bemyndiget dertil.

Gå til siden om foto og dokumentationskrav

Krav om kontrollerende køreprøve ved ombytning

Udover kravet til sædvanlig bopæl afhænger ombytningen af dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort af i hvilket land dit kørekort er udstedt. Der kan være krav om at du skal bestå en kontrollerende køreprøve ved ombytning af kørekort udstedt i visse lande. Du kan læse mere om dette nedenfor.

Færøsk kørekort

 • Du kan uden videre få ombyttet dit færøske kørekort til et tilsvarende dansk kørekort.

Grønlandsk kørekort

 • Du kan kun få ombyttet dit grønlandske kørekort til et tilsvarende dansk kørekort, hvis du består en kontrollerende køreprøve.

EU- og EØS-kørekort

 • Du kan uden videre få ombyttet dit EU- eller EØS-kørekort til et tilsvarende dansk kørekort.
  Er dit kørekort udstedet i et land, der på udstedelsestidspunktet var en del af EU eller EØS-samarbejdet, men som nu er udtrådt af EU eller EØS, kan du også uden videre få ombyttet dette til et tilsvarende dansk kørekort.

Andre udenlandske kørekort

 • Du kan kun få ombyttet dit udenlandske kørekort, der ikke er udstedt i et EU- eller EØS-land,  hvis du består en kontrollerende køreprøve. Dette gælder også hvis du efterfølgende har fået ombyttet dit kørekort i et andet EU- eller EØS-land end Danmark.
  Færdselsstyrelsen har lavet indgået en aftale med en for EU- og EØS om ombytning uden kontrollerende køreprøve. Du kan læse mere om reglerne og se listerne med lande nedenfor.

Gruppe 1 og gruppe 2 lande

Hvis du har et kørekort, der er udstedt i et gruppe 1 land eller gruppe 2 land er det muligt at ombytte til kategori B uden en kontrollerende køreprøve.

Hvis du har yderligere kategorier som fx kategori A eller C, og du ønsker at få disse ombyttet, skal du som udgangspunkt til en kontrollerende prøve i kategori B, og du får dermed automatisk ombyttet dine tidligere erhvervede kategorier.

Der er ikke fastsat en bestemt frist for ombytning af dine kategorier. Hvis du eksempelvis 1 år efter ombytningen fortryder ikke at have fået kategori A ombyttet, skal du således op til en kontrollerende køreprøve i kategori B.

Hvis dit kørekort er udstedt i et gruppe 1-land kan du ombytte til kategori B uden en kontrollerende køreprøve.  Det er dog en betingelse, at dit udenlandske kørekort er gyldigt. Derudover skal kørekortet være udstedt med latinske bogstaver eller være ledsaget af en officiel oversættelse til dansk, engelsk eller fransk.

Du skal desuden opfylde de aldersbetingelser, der gælder for udstedelse af et tilsvarende dansk kørekort.

Du skal i forbindelse med ansøgningen afgive en skriftlig erklæring på tro og love om, at du ikke har været frakendt førerretten i de seneste 5 år, og at førerretten i øvrigt ikke er begrænset eller givet på særlige vilkår.

Gruppe 1 lande
Australien Capital Territory
Brasilien
Gibraltar
Guernsey
Japan
Jersey
Kinesisk Taipei (Taiwan)
Nordirland
Republikken Korea (Sydkorea)
Rusland
Schweiz
Storbritannien (England, Skotland, Wales)
Ukraine

Hvis dit kørekort er udstedt i et gruppe 2-land kan du ombytte til kategori B uden en kontrollerende køreprøve.  Det er dog en betingelse, at dit udenlandske kørekort er gyldigt. Derudover skal kørekortet være udstedt med latinske bogstaver eller være ledsaget af en officiel oversættelse til dansk, engelsk eller fransk.

Det vil tillige være en betingelse for ombytning, at du i forbindelse med ansøgningen afgiver en skriftlig erklæring på tro og love om at have haft og gjort brug af din førerret til kategori B (almindelig bil) i de seneste to år, og at du afgiver en skriftlig erklæring på tro og love om, ikke at have været frakendt førerretten i de seneste 5 år, og at førerretten i øvrigt ikke er begrænset eller givet på særlige vilkår.

Gruppe 2-lande
Australien (uden ACT)
Bosnien-Herzegovina
Canada
Chile
Israel
New Zealand
Nordmakedonien
Serbien
Singapore
USA
Øen Man (Isle of Man)

Lande der ikke er omfattet af gruppe 1- og gruppe 2-ordningen

Hvis du ikke kan finde det relevante land/delstat i bekendtgørelse om ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve, kan du rette henvendelse til landet/delstaten (eventuelt ambassaden/konsulatet) for at høre, om der er ansøgt om optagelse i gruppe 2-ordningen.

Deltagelse i ordningen sker på baggrund af en ansøgning fra det pågældende land/delstat.

Det er landet/delstaten (eventuelt en ambassade/konsulat), der skal ansøge om at blive omfattet af gruppe 2-ordningen.

Til brug for ansøgningen skal landet/delstaten benytte et særligt ansøgningsskema, hvor der skal gives oplysning om de færdselssikkerhedsmæssige forhold i det pågældende land/delstat.

Ansøgningsskemaet kan udleveres ved henvendelse til Færdselsstyrelsen.

Love og regler

Ansøgninger og blanketter

Priser på ombytning af udenlandsk kørekortPris (2024)
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort, bortset fra kategori LK og AM (lille og stor knallert)360 kr.
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort til kategori LK og AM (lille og stor knallert)180 kr.
Tvungen ombytning som følge af nye regler og lignende180 kr.