Udenlandsk kørekort i Danmark

Må du køre på dit udenlandske kørekort i Danmark, eller skal du have udstedt et turistkørekort?

Reglerne for, om du må køre, og hvor lang tid du må køre på dit udenlandske kørekort i Danmark, afhænger af, hvor dit kørekort er udsted, og hvilken type ophold, du har i landet.

 

Hvis du har midlertidigt ophold i Danmark, fx i forbindelse med ferie, kan du køre i Danmark på et af følgende gyldige kørekort:

 • Kørekort udstedt i et EU- eller EØS-land
 • Færøsk kørekort
 • Grønlandsk kørekort
 • Et midlertidigt kørekort udstedt i Finland, Island, Norge, Sverige
 • Internationalt kørekort udstedt i henhold til internationale konventioner
 • International konvention af 24. april 1926 om kørsel med motorkøretøjer
 • International konvention af 19. september 1949 om færdsel
 • International konvention af 8. november 1968 om vejtrafik
 • Andre udenlandske kørekort, der er udfærdiget med latinske bogstaver eller er ledsaget af en oversættelse til dansk, engelsk eller fransk. Det er en betingelse af oversættelsen er udfærdiget af en offentlig myndighed eller af en organisation, der i udstedelseslandet er bemyndiget dertil.

Hvis du ikke har et af de ovenstående kørekort under midlertidigt ophold i Danmark, kan du få tilladelse af Færdselsstyrelsen til at føre motordrevet køretøj under midlertidigt ophold i Danmark. Dette kaldes et turistkørekort. I visse tilfælde kan Færdselsstyrelsen stille krav om, at du består en kontrollerende køreprøve for at få udstedt et turistkørekort.

Hvis du har sædvanlig bopæl i Danmark, afhænger det af dit konkrete kørekort, om du kan køre på det og om hvor længe.

Færøsk kørekort

 • Der er ikke krav om ombytning af dit færøske kørekort til et dansk kørekort. Du må køre på dit færøske kørekort i Danmark i den angivne gyldighedsperiode.

Grønlandsk kørekort

 • Du må køre på et grønlandsk kørekort i indtil 180 dage efter, du har fået sædvanlig bopæl i Danmark.
 • Herefter skal du ombytte dit grønlandske kørekort til et dansk kørekort. Du kan også i stedet vælge at tage 2 lektioner af mindst 45 minutters varighed i by-, landevejs- og motorvejskørsel ved en godkendt kørelærer i Danmark. Herefter må du køre på dit grønlandske kørekort i Danmark i den angivne gyldighedsperiode.

EU- og EØS-kørekort

 • Der er ikke krav om ombytning af kørekort, som er udstedt i et EU- eller EØS-land. Du må køre på dit EU- eller EØS-kørekort i Danmark i den angivne gyldighedsperiode.

Andre udenlandske kørekort

 • Du må køre på et kørekort der ikke er udstedt i EU eller EØS i indtil 180 dage efter, du har fået sædvanlig bopæl i Danmark. Herefter er der krav om ombytning.
 • For at kunne køre på dit udenlandske kørekort i Danmark er det en betingelse at kørekortet er udfærdiget med latinske bogstaver eller er ledsaget af en oversættelse til dansk, engelsk eller fransk. Det er en betingelse af oversættelsen er udfærdiget af en offentlig myndighed eller af en organisation, der i udstedelseslandet er bemyndiget dertil.