Kørekort i UK efter Brexit

Efter Brexit er UK ikke længere omfattet af EU’s regler for gensidig anerkendelse af kørekort.

Færdselsstyrelsen har ikke grundlag for at vurdere UK’s regler for anvendelse af kørekort fra Danmark eller andre EU-lande ved kørsel i UK efter Brexit. Det anbefales derfor, at du følger udviklingen hos de britiske myndigheder. 

Hvis du opholder dig midlertidigt i Danmark, er det muligt at bruge dit britiske kørekort, da det i Danmark er bestemt, at kørekort, som er udfærdiget med latinske bogstaver, eller som er ledsaget af en oversættelse til dansk, engelsk eller fransk, kan bruges til kørsel i Danmark. 

Det samme gør sig ikke nødvendigvis gældende i de øvrige EU-lande. Det betyder, at hvis du kører i et andet EU-land end Danmark, så kan det blive nødvendigt for dig at erhverve et internationalt kørekort, som skal bæres sammen med det almindelige kørekort. 

Indehavere af et kørekort udstedt i Storbritannien, Nordirland og Gibraltar udstedt før 1. januar 2021 kan benytte dette kørekort til kørsel i Danmark i op til 180 dage efter 1. januar 2021 eller 180 dage efter betingelsen om sædvanlig bopæl er opfyldt. Herefter er der krav om ombytning til et dansk kørekort. Ombytning sker uden aflæggelse af kontrollerende køreprøve, men ansøgningen skal vedlægges en tro- og love erklæring om, at førerretten ikke er frakendt, begrænset eller inddraget.


For indehavere af et kørekort udstedt i Storbritannien, Nordirland og Gibraltar udstedt efter 1. januar 2021 kan kørekort ombyttes til et dansk kørekort til kategori B (almindelig bil) uden kontrollerende køreprøve. Ved ombytning af andre kategorier stilles der krav om en kontrollerende køreprøve. Der stilles krav om lægeattest ved indleveringen af ansøgningen.

Ansøgeren skal afgive en skriftlig erklæring på tro og love om ikke at have været frakendt førerretten i de seneste fem år. Førerretten må i øvrigt ikke være begrænset eller givet på særlige vilkår.

Erklæringerne er udfærdigede blanketter, som findes hos Borgerservice i landets kommuner i en dansk og engelsk udgave. Disse skal udfyldes af ansøgeren i forbindelse med indlevering af ansøgningen.