Fornyelse af kørekort

Når datoen for gyldigheden på dit kørekort er ved at udløbe, skal du huske at forny dit kørekort på Borgerservice.

Vær opmærksom på, at fornyelsen af dit kørekort først bør ske umiddelbart op til, at gyldighedstiden på dit kørekort udløber – fx 3 måneder inden.

Når dit kørekort er ved at udløbe, skal du ansøge om fornyelse hos Borgerservice i et af landets kommuner, som vil vurdere om betingelserne for fornyelse af kørekort er opfyldt.

Ansøgningsprocessen for fornyelse af kørekort afhænger af om dit kørekort er gyldigt eller udløbet på det tidspunkt, du ansøger om fornyelse og om du lever op til de øvrige krav for fornyelse.

Fornyelse af et gyldigt kørekort

Indgiver du din ansøgning om fornyelse af kørekort før gyldighedsdatoen på dit kørekort udløber kan du enten vælge at:

 1. indlevere dit nuværende kørekort til Borgerservice og få udleveret et midlertidigt kørekort, som du kun må køre på i Danmark og Norden, indtil du modtager dit nye kørekort i din postkasse.
 2. beholde dit nuværende kørekort, så du fortsat må køre uden for Norden indtil du får besked på at du kan afhente dit nye kørekort hos Borgerservice. Når du afhenter dit nye kørekort hos Borgerservice, skal du aflevere dit nuværende kørekort.

Har du indleveret dit kørekort på Borgerservice og fået udstedt et midlertidigt kørekort, hvorefter du finder ud af, at du ønsker at køre uden for Norden i perioden frem til, at du modtager dit nye kørekort, kan du anmode om en foreløbig fornyelse. En foreløbig fornyelse giver dig ret til at køre i udlandet uden for Norden i en periode på 3 måneder.

Når du herefter modtager besked fra Borgerservice om, at du kan afhente dit nye kørekort, skal du indlevere det foreløbigt fornyede kørekort.

Fornyelse af et udløbet kørekort

Indgiver du din ansøgning om fornyelse af kørekort efter kortets gyldighed er udløbet, kan du enten vælge at:

 1. indlevere dit nuværende kørekort og få udleveret et midlertidigt kørekort, som du kun må køre på Danmark og Norden, indtil du modtager dit nye kørekort i din postkasse.
 2. anmode om foreløbig fornyelse, som giver dig ret til at køre i udlandet uden for Norden i en periode på 3 måneder. Når du herefter modtager besked fra Borgerservice om, at du kan afhente dit nye kørekort, skal du indlevere det foreløbigt fornyede kørekort.

Dokumentation for hvem du er  

Når du indleverer din ansøgning til Borgerservice, skal du dokumentere din identitet. Du skal derfor medbringe dit eventuelt tidligere udstedte kørekort af EU-modellen eller dit gyldige pas. Hvis du ikke har det, skal du i stedet medbringe din originale dåbs-, navne- eller fødselsattest, sundhedskort eller andet egnet legitimation, samt billedlegitimation.

Det er vigtigt, at dit personnummer tydeligt fremgår af legitimationen.

Hvis du ikke har fået et personnummer, og din fødselsdato og dit navn ikke tydeligt fremgår af legitimationen, skal du medbringe et legitimationspapir udstedt af en offentlig myndighed, hvor din fødselsdato og dit fødested tydeligt fremgår.

Hvis dit fulde og anvendte navn ikke fremgår af dine legitimationspapirer, kan du blive anmodet om at dokumentere navneændringen ved forevisning af vielsesattest, navnebevis eller dokumentation for anmeldelse til vielsesmyndigheden eller folkeregisteret.

Andre dokumenter du skal medbringe, er:

 • Kørekort
 • Foto, se krav til billedet nedenfor
 • Lægeattest i visse tilfælde, se nærmere nedenfor.

 

Se krav om foto

Lægeattest udstedt af egen læge

Uanset din alder skal du som udgangspunkt ikke vedlægges en lægeattest, når du søger om fornyelse af kørekort til gruppe 1, stor knallert, motorcykel og bil. Fornyelsen af et kørekort for gruppe 1 vil have en gyldighed på maksimalt 15 år.

Hvis du tidligere har fået en kortere gyldighedstid på dit kørekort på grund af dine helbredsoplysninger eller på grund af tvivl om ædruelighed eller påvirkning af andre bevidsthedspåvirkende stoffer, skal du indlevere en lægeattest i forbindelse med ansøgning om fornyelse af kørekort.

Der skal altid vedlægges en lægeattest, hvis du skal forny dit kørekort til lastbil, bus og erhvervsmæssig personbefordring, dvs. kørekort til gruppe 2.

Fornyelse af kørekort for ansøgere til gruppe 2

Kørekort til lastbil, bus og erhvervsmæssig personbefordring (gruppe 2) udstedes med en gyldighedstid på højst 5 år. Fornyelsen af et kørekort for gruppe 2 vil også have en gyldighed på maksimalt 5 år.

Fornyelse kræver altid ny lægeattest.

Hvis du på udstedelsestidspunktet er fyldt 70 år eller derover, udstedes kørekortet med følgende gyldighedstid:

 • Hvis du er fyldt 70 år, men ikke 71 år: 4 år
 • Hvis du er fyldt 71 år, men ikke 72 år: 3 år
 • Hvis du er fyldt 72 år, men ikke 80 år: 2 år
 • Hvis du er fyldt 80 år: 1 år

Udstedelse af kørekort

 • Når din ansøgning om fornyelse af dit kørekort er færdigbehandlet bestiller Borgerservice dit kørekort til dig. Forventet produktions- og leveringstid fra bestillingen bliver indgivet er 1-2 uger.
 • Vær opmærksom på, at dit fulde navn fremgår af din postkasse. Hvis det ikke er tilfælde, vil dit kørekort ikke blive afleveret på din adresse men i stedet blive sendt til Borgerservice i din kommune, hvilket betyder forlænget leveringstid.

Ansøgning om kørekort - Foreløbig fornyelse

Priser på fornyelse af kørekort (2024)

TypePriser
Fornyelse af kørekort180 kr.
Fornyelse af kørekort til:
lille lastbil, lastbil, lille bus, bus, lille lastbil, lastbil, lille bus og bus med stort påhængskøretøj
230 kr.
Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse360 kr.
Fornyelse af kørekort, der er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold0 kr.
Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring360 kr.
Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring,
der på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset
160 kr.
Foreløbig fornyelse af kørekort,
koster det samme som den endelige fornyelse i den konkrete kategori
180/230/360/160/0 kr.
Duplikatkørekort360 kr.
Duplikatkørekort til lille og stor knallert180 kr.
Midlertidigt kørekort0 kr.
Midlertidigt erstatningskørekort220 kr.
Midlertidigt erstatningskørekort til lille og stor knallert180 kr.
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk360 kr.
Internationalt kørekort30 kr.
Turistkørekort0 kr.