Midlertidigt erstatningskørekort

Et midlertidigt erstatningskørekort udstedes i forbindelse med, at du har fået frakendt din førerret i udlandet.

Er du blevet frakendt førerretten, eller har du fået et kørselsforbud eller en administrativ inddragelse af kørekortet i udlandet, kan du anmode om at få udstedt et midlertidigt erstatningskørekort hos Borgerservice. Du anmoder om et midlertidigt erstatningskørekort ved at indlevere dit kørekort eller ved at fremvise dokumentation fra den udenlandske kørekortmyndighed om, at denne er i besiddelse af kørekortet. 

Du må ikke køre på dit midlertidige erstatningskørekort i det land, hvor du har begået forseelsen.

Derudover er der en række øvrige betingelser for udstedelsen af et midlertidigt kørekort – blandt andet kan du ikke kan få udstedt et midlertidigt erstatningskørekort, hvis dit kørekort er begrænset, frakendt eller inddraget i et EU- eller EØS-land.

Ansøg om midlertidigt erstatningskørekort

Ansøgningen om midlertidigt erstatningskørekort indleveres til Borgerservice, som sender ansøgningen til Færdselsstyrelsen, der træffer afgørelse om, du kan få udstedt et midlertidigt erstatningskørekort.

Det midlertidige erstatningskørekort udstedes med en kortere gyldighedsperiode, der typisk ikke er længere end 1 måned.

Bemærk, at du skal have sædvanlig bopæl i Danmark for at få udstedt et erstatningskørekort. Har du bopæl i udlandet, skal du henvende dig til myndighederne i dit bopælsland for at få udstedt et nyt kørekort. De danske myndigheder kan kun udstede kørekort til borgere med sædvanlig bopæl i Danmark.

Udstedelse af kørekortet

Når din ansøgning om midlertidigt kørekort er færdigbehandlet bestiller Borgerservice dit kørekort til dig. Forventet produktions- og leveringstid fra bestillingen bliver indgivet er 1-2 uger.

Vær opmærksom på, at dit fulde navn fremgår af din postkasse. Hvis det ikke er tilfælde, vil dit kørekort ikke blive afleveret på din adresse, men i stedet blive sendt til Borgerservice i din kommune, hvilket betyder forlænget leveringstid.

Priser på midlertidigt erstatningskørekortPris (2024)
Midlertidigt erstatningskørekort, bortset fra kategori LK og AM (lille og stor knallert)220 kr.
Midlertidigt erstatningskørekort til kategori LK og AM (lille og stor knallert)180 kr.

Ansøg

Love og regler