Duplikatkørekort

Har du mistet dit kørekort? Et duplikatkørekort er en erstatning for dit originale kørekort.

Du kan få udstedt duplikatkørekort, hvis:

  • Du mister dit kørekort, som er udstedt i Danmark eller i et EU-land eller EØS-land (Island, Norge og Liechtenstein)
  • Dit kørekort er beskadiget eller slidt, så fx tekst, numre, stempler, foto mv. ikke kan tydes
  • Du ønsker at ombytte dit foldbare kørekort med et nyt EU-standard kørekort i kreditkortformatet
  • Du ønsker at din navneændring fremgår af kørekortet 

Vær opmærksom på, at duplikatkørekort, som andre kørekort, bliver udstedt efter gældende regler. Det betyder, at alle kørekort, der er udstedt efter den 19. januar 2013, er gyldige i højst 15 år afhængig af dit kørekorts kategori(er), din alder og helbred. Dette gælder også, selvom dit originale kørekort havde en længere gyldighedstid end 15 år.

Bemærk, at du skal have sædvanlig bopæl i Danmark for at få udstedt et duplikatkørekort. Har du bopæl i udlandet, og er dit danske kørekort bortkommet, skal du henvende dig til myndighederne i dit bopælsland for at få udstedt et nyt kørekort. De danske myndigheder kan kun udstede kørekort til borgere med sædvanlig bopæl i Danmark.

Ansøg om duplikatkørekort

Du skal indlevere din ansøgning om duplikatkørekort hos en valgfri Borgerservice i en af landets kommuner. Du finder ansøgningsblanketten nederst på siden.

Udstedelse af kørekort

Når din ansøgning om duplikatkørekort er færdigbehandlet bestiller Borgerservice dit kørekort til dig. Forventet produktions- og leveringstid fra bestillingen bliver indgivet er 1-2 uger.

Vær opmærksom på, at dit fulde navn fremgår af din postkasse. Hvis det ikke er tilfælde, vil dit kørekort ikke blive afleveret på din adresse men i stedet blive sendt til Borgerservice i din kommune, hvilket betyder forlænget leveringstid.

Priser på Duplikatkørekort

Priser på duplikatkørekortPris (2024)
Udstedelse af duplikatkørekort, bortset fra kategori LK og AM (lille og stor knallert)360 kr.
Udstedelse af duplikatkørekort til kategori LK og AM (lille og stor knallert)180 kr.