Tempo-godkendelser

Herunder kan du læse mere om de forskellige typer tempo-godkendelser.

Tempo-40

Her kan du finde information om Tempo 40-kørsel for godkendte og registrerede traktorer, motorredskaber og påhængskøretøjer.

Færdselsstyrelsen har udstedt ”Meddelelse nr. 1999 om køretøjers indretning og udstyr mv.”, som oplyser om muligheden for, at traktorer, motorredskaber og påhængskøretøjer hertil kan godkendes og
registreres til Tempo 40-kørsel fra den 1. januar 2017, hvis de opfylder bekendtgørelse nr. 1573 af 1. december 2016 om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer,
motorredskaber og påhængskøretøjer.

Køretøjerne, der er registreret med tilladelsen ”Tempo 40” i Køretøjsregisteret hos Motorstyrelsen, må anvendes til Tempo 40-kørsel, hvilket betyder kørsel med over 30 og op til 40 km/t, når de er udstyret
med et Tempo 40-mærke bagpå, som er synligt lige bagfra. Muligheden gælder også for kørsler med påhængskøretøjer, hvis alle køretøjerne i vogntoget er registreret med tilladelsen.

Meddelelse nr. 1999 oplyser bl.a. også om, hvordan synsvirksomheder kan syne, godkende og registrere køretøjerne til Tempo 40, og hvordan forhandlere kan registrere de helt nye EUtypegodkendte
køretøjer til Tempo 40 uden et forudgående syn og godkendelse af køretøjerne hos en synsvirksomhed.

Muligheden for Tempo 40-kørsel er en følge af en færdselslovændring ved lovbekendtgørelse nr. 385 af 27. april 2016.

Love og regler for Tempo-40

Tempo-100

Tempo 100-mærker findes i en overgangsperiode i to versioner - et ældre og et nyt design af mærket. Kravene til det nye mærkedesign er bl.a. vist som bilag 1 i bekendtgørelse nr. 458 af 12. maj 2016 og det ældre mærkedesign som bilag 2 til samme bekendtgørelse. Mærker med det ældre design må kun påsættes Tempo 100-godkendte køretøjer til og med den 31. december 2016.

Tempo 100-mærkerne kan anvendes på busser, ambulancer og campingbiler med tilladt totalvægt over 3.500 kg. Mærkerne kan også anvendes på campingvogne, påhængsvogne og påhængsredskaber med stiv trækstang og samlet tilladt akseltryk på op til 3.500 kg.

Tempo-100 køretøjer

 
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har udstedt bekendtgørelse nr. 982 af 26. august 2015 om højere hastighedsgrænser ved kørsel med Tempo 100-ambulancer uden udrykning.

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. september 2015 og omfatter ambulancer med tilladt totalvægt på over 3.500 kg, men ikke over 6.000 kg, der opfylder de særlige betingelser i bekendtgørelsen, som godkendes og registreres i DMR med tilladelsen Tempo 100 og forsynes med Tempo 100-mærke bagpå.

Hastighedsgrænsen ved kørsel uden udrykning på danske veje med Tempo 100-registrerede ambulancer er fra den 1. september 2015 100 km/t på motorveje og 80 km/t på andre veje.

For ambulancer med tilladt totalvægt på over 3.500 kg, der ikke er godkendt og registreret med tilladelsen Tempo 100, vil hastighedsgrænsen ved kørsel uden udrykning fortsat være 80 km/t på motorveje og 80 km/t på andre veje.

De særlige betingelser for godkendelse og anvendelse som Tempo 100-ambulance er anført i bekendtgørelsen.
 
Reglerne om, hvordan den praktiske godkendelse af en ambulance til Tempo 100 foregår, findes i Vejledning om syn af køretøjer.
 
Hos Motorstyrelsen kan man se, om et konkret køretøj er godkendt til Tempo 100.
 

D5. marts 2018 trådte Færdselsstyrelsens meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. nr. 2008 i kraft. I afsnittet nedenfor er der link til meddelelsen.

Meddelelsen giver oplysninger om Tempo 100-ordningen til brug ved Tempo 100-synet hos synsvirksomheden og ved registreringen til Tempo 100-kørsel af fabriksnye, EU-typegodkendte busser hos forhandlere, der er Motorstyrelsens nummerpladeoperatør.

Den 15. marts 2018 trådte bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med bus nr. 200 af 12/03/2018 i kraft. Nederst på siden finder du bekendtgørelsen. Med ikrafttrædelsen af den nye bekendtgørelse ophæves samtidigt den gamle bekendtgørelse nr. 677 af 21/05/2015 om betingelser for Tempo 100-bus på motorvej. Busser, der opfylder betingelserne i bekendtgørelsen, må køre med op til 100 km i timen på motorveje.

For busser, der ikke lever op til kravene til Tempo 100-kørsel, vil hastighedsgrænsen fortsat være 80 km i timen på motorveje og på andre veje end motorveje.

Busser må i forbindelse med Tempo 100-kørsel ikke være tilkoblet et påhængskøretøj.

Busser, der er tilkoblet et registreringspligtigt påhængskøretøj, må køre med op til 80 km i timen på motorveje og op til 80 km i timen på andre veje end motorveje. De her anførte hastighedsbestemmelser gælder også, selvom både bus og påhængskøretøj er registreret til Tempo 100-kørsel i Køretøjsregisteret (DMR) og udstyret med Tempo 100-mærke.

Blandt de betingelser, der skal være opfyldt, er, at bussen skal være godkendt og registreret i DMR til Tempo 100-kørsel, og at bussen skal være forsynet med et dansk Tempo 100-mærke, der er synligt lige bagfra, medmindre bussen er EU-typegodkendt. Kravet om Tempo 100-registrering i DMR gælder dog ikke for udenlandsk registrerede busser.

Som noget nyt gælder, at EU-typegodkendte busser af klasse III eller klasse B, der er kendetegnet ved, at de ikke er konstrueret til at befordre stående passagerer, per definition opfylder betingelserne for Tempo 100-godkendelse i Danmark. Danske klasse III- og Klasse B-busser må anvendes til Tempo 100-kørsel, når de er registreret til Tempo 100-kørsel i DMR. Registreringen i DMR skal foretages i forbindelse med bussens første registrering i DMR og for allerede registrerede danske busser senest ved tidspunktet for næstkommende periodiske syn. Registreringen kan ske i forbindelse med et registreringssyn hos synsvirksomheden og for fabriksnye busser også ved registreringen 1. gang i DMR hos forhandlere, der er nummerpladeoperatør.

I forbindelse med godkendelsen ved syn af en udenlandsk registreret bus til Tempo 100-kørsel udsteder synsvirksomheden en Tempo 100-godkendelsesattest. Attesten skal medbringes under Tempo 100-kørsel i Danmark og anvendes som dokumentation for godkendelsen.

Nederst på siden er der links til virk.dk. Som synsvirksomhed finder du den elektroniske blanket, der skal anvendes i forbindelse med udstedelse af Tempo 100-godkendelsesattesten til udenlandsk registrerede busser.

De udstedte Tempo 100-godkendelsesattester bliver automatisk overført til Færdselsstyrelsens Dokumentportal. Her kan bussens godkendelsesattest ses og udskrives, når stelnummeret oplyses. Det kræver login med NemID/MitID.

Der udstedes ikke en Tempo 100-godkendelsesattest til danske busser, som registreres til Tempo 100-kørsel i DMR.

Synsvirksomheden udleverer et Tempo 100-mærke til busser, som ikke er EU-typegodkendte, der godkendes til Tempo 100-kørsel. Der må udleveres et Tempo 100-mærke til erstatning for et beskadiget mærke på en bus, som er godkendt til Tempo 100-kørsel, hvis det beskadigede mærke er fjernet fra bussen. Der udleveres ikke erstatningsmærke til busser, der er EU-typegodkendte.

Udenlandsk registrerede busser kan også godkendes af danske synsvirksomheder til Tempo 100-kørsel i Danmark, uden at bussen forinden fremstilles til et Tempo 100-syn hos synsvirksomheden. Når synsvirksomheden har modtaget den krævede dokumentation for opfyldelse af de tekniske krav, udsteder og udleverer synvirksomheden en Tempo 100-godkendelsesattest. Attesten medbringes under Tempo 100-kørslen og anvendes som dokumentation for godkendelsen. Der udleveres også et Tempo 100-mærke til montering bagpå bussen, medmindre bussen er EU-typegodkendt.

Gå til Motorstyrelsens Køretøjsregister (DMR) (ny vindue)

 

Love og regler om tempo-100 for busser

Den 1. juli 2016 trådte Færdselsstyrelsens meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. nr. 1996 i kraft.

Meddelelsen giver oplysninger om Tempo 100-ordningen til brug ved Tempo 100-synet, godkendelsen og registreringen i Køretøjsregisteret (DMR) hos synsvirksomheden eller ved godkendelse og registrering af et nyt påhængskøretøj hos forhandleren, der er Motorstyrelsens nummerpladeoperatør.

Fra den 1. juli 2016 tillader færdselsloven Tempo 100-kørsel med nærmere bestemte påhængskøretøjer, som trækkes af en bil, hvis køretøjerne opfylder de særlige betingelser for Tempo 100-kørsel. Hastighedsgrænsen på danske veje ved Tempo 100-kørsel med disse vogntog er herefter 100 km/t på motorveje og 80 km/t på andre veje.

For køretøjer, der ikke lever op til kravene til Tempo 100-kørsel, vil hastighedsgrænsen fortsat være 80 andre veje.

Blandt de betingelser, der skal være opfyldt, er, at påhængskøretøjet skal være godkendt og registreret i DMR til Tempo 100-kørsel, og at påhængskøretøjet er forsynet med et dansk Tempo 100-mærke. Kravet om registrering af påhængskøretøjet i DMR gælder dog ikke for udenlandsk registrerede påhængskøretøjer.

Har påhængskøretøjet et registreret samlet tilladt akseltryk (største tryk på registreringsattesten) på mere end 750 kg, vil Tempo 100-registreringen medføre, at køretøjet indkaldes til periodisk syn med to års intervaller.

I forbindelse med Tempo 100-godkendelsen udsteder synsvirksomheden – og for nye påhængskøretøjer forhandleren – en godkendelsesattest, som skal medbringes under Tempo 100-kørsel i Danmark.

Nedenfor finder du links til virk.dk, hvor du finder de elektroniske blanketter, der skal anvendes i forbindelse med udstedelse af Tempo 100-godkendelsesattesterne.

Adgang til Færdselsstyrelsens dokumentportal kræver indtil videre login med NemID/MitID.

Gå til Motorstyrelsens Køretøjsregister (DMR) (ny vindue)

Love og regler for campingbiler

Om tempo-100 mærket

Dansk Tempo-100

Tempo 100-mærker findes i en overgangsperiode i to versioner - et ældre og et nyt design af mærket. Kravene til det nye mærkedesign er bl.a. vist som bilag 1 i bekendtgørelse nr. 458 af 12. maj 2016 og det ældre mærkedesign som bilag 2 til samme bekendtgørelse.

Mærker med det ældre design blev påsat Tempo 100-godkendte køretøjer indtil den 31. december 2016. Tempo 100-mærkerne kan anvendes på busser, ambulancer og campingbiler med tilladt totalvægt over 3.500 kg.

Mærkerne kan også anvendes på campingvogne, påhængsvogne og påhængsredskaber med stiv trækstang og samlet tilladt akseltryk på op til 3.500 kg.

Dansk Tempo100-mærke design

Det danske Tempo 100-mærke skal være udformet i overensstemmelse med kravene. Efter den 31. december 2016 må køretøjer dog ikke forsynes med mærker, der er udformet med det ældre design.

Norsk Tempo 100-mærke

Det norske Statens Vegvesen fastsætter regler for udformningen af det norske Tempo 100-mærke. Det norske mærke er godkendt til Tempo 100-kørsel i Danmark med virkning fra 18. marts 2024 på samme betingelser, som er gældende for det danske mærke.

Det norske Tempo 100-mærke:

Tempo 100-mærker må kun leveres af leverandører, der er godkendt af Færdselsstyrelsen.

Tempo 100-mærker findes i en overgangsperiode i to versioner - et ældre og et nyt design af mærket. Kravene til det nye mærkedesign er bl.a. vist som bilag 1 i bekendtgørelse nr. 458 af 12. maj 2016 og det ældre mærkedesign som bilag 2 til samme bekendtgørelse. Mærker med det ældre design må kun påsættes Tempo 100-godkendte køretøjer til og med den 31. december 2016.

Tempo 100-mærkerne kan anvendes på busser, ambulancer og campingbiler med tilladt totalvægt over 3.500 kg. Mærkerne kan desuden anvendes på campingvogne, påhængsvogne og påhængsredskaber med stiv trækstang og samlet tilladt akseltryk på op til 3.500 kg.

Er din virksomhed godkendt af Færdselsstyrelsen som en kategori 3- eller 4-synsvirksomhed, eller er din virksomhed en forhandler, som af Motorstyrelsen er godkendt som nummerpladeoperatør, eller repræsenterer du i denne sammenhæng Forsvaret (eventuelt gennem Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse), så kan du kontakte nedenstående godkendte leverandører for bestilling af mærkerne.

VirksomhedAdresseTelefonE-mail
Applus Danmark A/SKorsdalsvej 111, 2610 Rødovre70131212info.dk@applus.com
Midtfyns Bilsyn ApSIndustrivej 69, 5720 Ringe62641110mail@midtfynsbilsyn.dk
PKBojesenStendalsvej 17, 7470 Karup21642842pb@pkbojesen.dk
Rosendahls - Schultz Distribution A/SVandtårnsvej 83A, 2860 Søborg43227300distribution@rosendahls.dk
Skomø A/SJulius Kajus Vej 1, 8400 Ebeltoft86343444skomo@skomo.dk
Thybilsyn.dk v/Alex PedersenLeopardvej 32C, 7700 Thisted96184000alex@thybilsyn.dk
Vest Tryk ApSSøndermarken 20, 6670 Holsted75393266mail@vesttryk.dk
Vestsjællands BilsynTrafikcenter Allé 16, 4200 Slagelse70260988info@rask-gruppen.dk

Det er muligt for stater at søge anerkendelse af deres tilsvarende Tempo 100-ordning i Danmark således, at køretøjer fra den pågældende stat, eventuelt på særlige betingelser, må foretage Tempo 100-kørsel i Danmark uden forudgående dansk godkendelse.

Anerkendte Tempo 100-ordninger vil blive offentliggjort her på hjemmesiden.

Gensidig godkendelse af norske og danske Tempo 100-mærker

Med virkning fra 18. marts 2024 har Norge og Danmark gensidigt anerkendt Tempo 100-mærker til påhængskøretøjer til biler. Det betyder, at det danske mærke anerkendes i forbindelse med Tempo 100-kørsel i Norge, og det norske mærke anerkendes i forbindelse med Tempo 100-kørsel i Danmark.

Udenlandske, EU-typegodkendte busser af klasse III eller klasse B, der er kendetegnet ved, at de ikke er konstrueret til at befordre stående passagerer, opfylder per definition betingelserne for Tempo 100-kørsel i Danmark. I forbindelse med Tempo 100-kørsel med disse busser skal det kunne dokumenteres overfor politiet, at bussen er EU-typegodkendt, eksempelvis ved fremvisning af en kopi af bussens CoC-dokument, registreringsbeviset, en erklæring fra køretøjsfabrikanten eller dennes repræsentant eller fremvisning af fabrikationspladen, hvoraf bussens EU-typegodkendelsesnummer fremgår. Den visuelle kontrol af bussens indre indretning skal vise, at bussen ikke er indrettet til at befordre stående passagerer.

Spørgsmål og svar om Tempo-100 mærket

På virk.dk kan synsvirksomheder, forhandlere og Forsvaret indberette oplysninger til brug for udstedelse af Tempo 100-godkendelsesattesten.

Du skal have en NemID medarbejdersignatur for at logge ind og indberette på virk.dk. Læs mere på virk.dk om, hvordan du får en digital signatur.

Så må du vente med at indberette, til virk.dk igen er i drift, da du kun kan få udstedt godkendelsesattesten på virk.dk.
 

Danske Tempo 100-registrerede påhængskøretøjer med et samlet tilladt akseltryk på mere end 750 kg indkaldes til periodisk syn to år efter Tempo 100-registreringen og efterfølgende hvert andet år

Hvis køretøjets tilladelse til Tempo 100 er afmeldt i Køretøjsregisteret, skal køretøjet ikke længere periodesynes.

Ja, både når køretøjet godkendes ved registrerings- og periodisk syn og ved omregistrering, hvor køretøjet forsynes med et nyt registreringsnummer, skal der altid udstedes en ny Tempo 100-godkendelsesattest for køretøjet.

Påhængskøretøjet skal synes, og herunder skal også indgå kontrol af de særlige tekniske krav, det vil sige dækkenes alder og hastighedsmærkning samt eventuelt udstyr som bremser, støddæmpere og stabiliseringsanordning. Konstateres der under synet fejl på køretøjet i forhold til ovennævnte, skal fejlene noteres som de særlige fejl, der anvendes for konstaterede fejl ved Tempo 100-syn.

Ja, et udenlandsk registreret påhængskøretøj, der opfylder de tekniske krav, kan i forbindelse med et syn godkendes til Tempo 100. Køretøjet skal ikke registreres i Køretøjsregisteret.

Det kan ske hos en synsvirksomhed godkendt som kategori 3- eller kategori 4-synsvirksomhed, eller – for et nyt, EF-typegodkendt påhængskøretøj – hos forhandleren af påhængskøretøjet. I begge tilfælde skal virksomheden være godkendt som nummerpladeoperatør af Motorregisteret.
 

Påhængskøretøjet kan være en campingvogn, påhængsvogn O1/O2 eller et påhængsredskab til bil.

Påhængskøretøjet skal være konstrueret med en stiv trækstang.

Det registrerede, samlede tilladte akseltryk må ikke overstige 3.500 kg.

Køretøjet skal være egnet til kørsel med mindst 100 km/t. Egnetheden bestemmes af køretøjsfabrikanten eller dennes repræsentant.

Dækkene skal være yngre end 6 år, hvilket bestemmes ud fra den produktionskode, dækket er mærket med. Dækkenes hastighedsmærkning skal mindst svare til 120 km/t (kode ”L”).

Påhængskøretøjet skal have en stiv trækstang og være en campingvogn, påhængsvogn 01/02 eller et påhængsredskab med et samlet tilladt akseltryk på højst 3.500 kg.

Ja, kravene er:

  • Bilens registrerede tilladte totalvægt må ikke overstige 3.500 kg.
  • Bilen skal være udstyret med blokeringsfri bremser (ABS).
  • Bilens registrerede køreklare vægt skal mindst svare til køreklar vægt (min.) for trækkende bil, som er anført på påhængskøretøjets Tempo 100-godkendelsesattest.
  • Føreren skal forinden Tempo 100-kørslen sikre sig, at det lodrette tryk på bilens kuglekobling er så højt som praktisk muligt uden at overstige det tilladte kugletryk/koblingstryk fastsat af fabrikanten af bilen, fabrikanten af kuglekoblingen og fabrikanten af påhængskøretøjet.
Godkendelsesattesten gælder indtil næste ordinære syn, som kan være et registreringssyn eller et periodisk syn.
 
Ja. Køretøjets registrerede, primære ejer eller bruger kan med log-in på Skats hjemmeside afmelde tilladelsen ”Tempo 100”. Personen, der foretager afmeldelsen, har pligt til at sørge for, at det danske Tempo 100-mærke straks fjernes fra påhængskøretøjet. En synsvirksomhed, der er Skats nummerpladeoperatør, kan i forbindelse med syn af køretøjet afmelde påhængskøretøjets tilladelse ”Tempo 100” i Køretøjsregisteret (DMR) og har i den forbindelse pligt til at kontrollere, at det danske Tempo 100-mærke er fjernet fra påhængskøretøjet inden afmeldelsen.

At du kører Tempo 100-kørsel, når du kører:

  • over 80 op til 100 km/t på motorveje

At du altid skal medbringe Tempo 100-godkendelsesattesten, når du kører Tempo 100-kørsel.

At du altid skal køre efter forholdene (vejrlig, vejforhold, øvrig trafik, køretøjernes vægt og belæsning).

Nej, godkendelsen gælder kun ved kørsel på danske veje.
 

Nej, påhængskøretøjet skal være forsynet med dansk Tempo 100-mærke.