Udenlandske kvalifikationer

Du kan søge om fornyelse på baggrund af dine faglige kvalifikationer opnået i udlandet. De faglige kvalifikationer skal være på niveau med de faglige kvalifikationer, der kræves for at få udstedt et chaufførkort.

Sådan gør du, hvis du har udenlandske kvalifikationer og ønsker et chaufførkort

  1. Send en mail med kopi af dine gyldige udenlandske kvalifikationer til styrelsen, som herefter vil foretage en vurdering af, om disse kan godkendes og processen kan fortsætte. Dokumentationen kan sendes til info@fstyr.dk eller som sikker post via din digitale postkasse.
  2. Kan kvalifikationerne godkendes, anmoder styrelsen efterfølgende om dokumentation for beherskelse af dansk, som du kan læse mere om i nedenstående afsnit.
  3. Kan styrelsen godkende dokumentation for beherskelse af dansk, vil styrelsen anmode dig om at indsende en ansøgning.

Dokumentation for beherskelse af dansk

  • Prøvebevis for bestået Prøve i Dansk 2.
  • Bevis for at have bestået folkeskolens afgangsprøve i dansk.
  • Bevis for at have bestået anden højere uddannelse på dansk end folkeskolen.
  • Bevis for at have bestået andre prøver m.v. nævnt i Cirkulæreskrivelse om naturalisation, bilag 3b (åbner i nyt vindue). Cirkulæreskrivelsens bilag 3b indeholder en uddybende liste af uddannelser, der kan anvendes som dokumentation.
  • Andre former for bevis eller dokumentation på beherskelse af det danske sprog, for eksempel via et andet testresultat, som efter en konkret vurdering dokumenterer, at ansøgeren kan dansk på det niveau eller over det niveau, der kræves for at kunne bestå Prøve i Dansk 2.

Hvis du ikke er i besiddelse af en af de dokumentationstyper, der findes i taxibekendtgørelsens bilag 4 eller bilag 3b i Cirkulæreskrivelse om naturalisation, kan du indsende en ansøgning om dispensation fra kravet om, at dokumentation for danskkundskaber skal være skriftlig, til Færdselsstyrelsens mail info@fstyr.dk.

Du bedes i emnefeltet på din ansøgning angive, at du ansøger om dispensation fra kravet om skriftlig dokumentation for danskkundskaber i forbindelse med optagelse på taxikvalifikationsuddannelsen.

Færdselsstyrelsen gør opmærksom på, at en ansøgning om dispensation alene kan imødekommes i helt særlige tilfælde, og det er ansøger selv, der skal kunne dokumentere, at der er tale om et helt særligt tilfælde. I ansøgningen skal du angive begrundelsen for, at en ansøgning om dispensation bør imødekommes.

Hvis Færdselsstyrelsen vurderer, at du opfylder kravene til dispensation, skal du endeligt kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber ved at aflægge en prøve, som afholdes af Færdselsstyrelsen.