Sådan bliver du chauffør

Ønsker du at blive taxichauffør eller køre med personbefordring, skal du søge om et chaufførkort.

Ansøg om udstedelse af chaufførkort

Alle former for ansøgninger vedrørende chaufførkort foretages via BAT2, som er Færdselsstyrelsens bevisadministrationssystem. Det er her du skal udfylde din ansøgning, uploade eventuelle kopier af dokumentation og give dit samtykke. Det er også her du kan forny, erstatte eller ændre dit chaufførkort.

Udover de almene krav til chauffører, som du finder i link herunder, er der yderligere krav til danskkundskaber samt kvalifikationskursus.

Almene krav til chauffører

Følg linket herunder for at gå til BAT2, hvor du også finder en vejledning til, hvordan du anvender systemet:

Kvalifikationskursus

Du skal inden for de seneste 10 år have bestået et kvalifikationskursus, der er godkendt af styrelsen. Optagelse på et godkendt kvalifikationskursus, forudsætter, at du behersker det danske sprog på niveau 'Prøve i Dansk 2'

Hvis du aldrig har haft førerkort, selvom du har bestået et kvalifikationskursus inden for de seneste 10 år, skal du huske at ansøge med samme formular, som hvis du allerede har haft et førerkort. Du ansøger hos Færdselsstyrelsen.

Gå til Taxi-kvalifikationsuddannelsen

Dokumentation for beherskelse af dansk

  • Prøvebevis for bestået Prøve i Dansk 2.
  • Bevis for at have bestået folkeskolens afgangsprøve i dansk.
  • Bevis for at have bestået anden højere uddannelse på dansk end folkeskolen.
  • Bevis for at have bestået andre prøver m.v. nævnt i Cirkulæreskrivelse om naturalisation, bilag 3b (åbner i nyt vindue). Cirkulæreskrivelsens bilag 3b indeholder en uddybende liste af uddannelser, der kan anvendes som dokumentation.
  • Andre former for bevis eller dokumentation på beherskelse af det danske sprog, for eksempel via et andet testresultat, som efter en konkret vurdering dokumenterer, at ansøgeren kan dansk på det niveau eller over det niveau, der kræves for at kunne bestå Prøve i Dansk 2.

Hvis du ikke er i besiddelse af en af de dokumentationstyper, der findes i taxibekendtgørelsens bilag 4 eller bilag 3b i Cirkulæreskrivelse om naturalisation, kan du indsende en ansøgning om dispensation fra kravet om, at dokumentation for danskkundskaber skal være skriftlig, til Færdselsstyrelsens mail info@fstyr.dk.

Du bedes i emnefeltet på din ansøgning angive, at du ansøger om dispensation fra kravet om skriftlig dokumentation for danskkundskaber i forbindelse med optagelse på taxikvalifikationsuddannelsen.

Færdselsstyrelsen gør opmærksom på, at en ansøgning om dispensation alene kan imødekommes i helt særlige tilfælde, og det er ansøger selv, der skal kunne dokumentere, at der er tale om et helt særligt tilfælde. I ansøgningen skal du angive begrundelsen for, at en ansøgning om dispensation bør imødekommes.

Hvis Færdselsstyrelsen vurderer, at du opfylder kravene til dispensation, skal du endeligt kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber ved at aflægge en prøve, som afholdes af Færdselsstyrelsen.