For kursusudbydere

For at få adgang til uddannelsen skal ansøger være fyldt 21 år senest ved den praktiske prøves aflæggelse, have haft kørekort til kategori B i mindst tre år, opfylde krav til vandel og god skik inden for branchen samt opfylde krav til helbred.

Uddannelsen har en varighed af to uger og afsluttes med en teoretisk og en praktisk kvalifikationsprøve.

Prøvevejledninger vil følge på et senere tidspunkt.

Kurser for førere skal være godkendt af styrelsen. Indholdet er beskrevet i bilag 3 til bekendtgørelse om taxikørsel.

Mere information

  • Ansøgning om godkendelse til at udbyde kvalifikationsuddannelse for førere af biler som anvendes til erhvervsmæssig persontransport
  • Application for approval to offer qualification training for drivers of commercial passenger vehicles
  • Områdeafgrænsning taxi kvalifikationsuddannelse
  • Lektionsplan for taxi kvalifikationsuddannelse
  • Vejledning praktisk prøve, taxi
  • Prøvevejledning, taxi generelt

Ansøgninger for udbud af kvalifikationsuddannelse

Vejledninger for udbud af kvalifikationsuddannelse