Lægeattest

Her kan du læse mere om lægeattesten i forbindelse med udstedelse af chaufførkort

Formålet med lægeattesten er at gøre styrelsen i stand til at vurdere, om du opfylder de helbredsmæssige betingelser for at få udstedt et chaufførkort. Lægeattesten skal udfyldes af din læge.

Lægeattesten indeholder en række spørgsmål i afsnit A i lægeattesten, som du bedes besvare inden selve lægeundersøgelsen, hvor lægen besvarer lægeattestens afsnit B. Du skal være opmærksom på, at du skal forevise fotolegitimation - pas eller kørekort - inden lægen udfylder og underskriver lægeattesten.

Har du diabetes, skal lægen udfylde en supplerende diabetesattest.

Når lægen har færdiggjort den digitale lægeattest, overføres lægeattesten automatisk til Færdselsstyrelsen.

Digital lægeattest

Fysisk læge- og diabetesattest

Hvis det ikke er muligt at udfylde den digitale lægeattest, kan du printe en fysisk lægeattest og besvare spørgsmålene i afsnit A og medbringe den fysiske lægeattest til selve lægeundersøgelsen. Når lægen har færdiggjort den fysiske lægeattest, kan lægen indscanne og sende den underskrevne lægeattest digitalt til Færdselsstyrelsen. Det kræver MitID medarbejdersignatur.

Hvis dette ikke er muligt, ten i en lukket kuvert til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, skal du eller lægen sende lægeattest

  • Kuverten skal have lægens oplysninger trykt eller stemplet på
  • Hvis du selv sender kuverten med lægeattesten ind til os med post, skal den lægges ind i en anden kuvert, hvor frimærker, afsender og adresse kan påføres.

Fysiske blanketter

Tro- og loveerklæring vedrørende gruppe 1

Vær opmærksom på, at erklæringen skal underskrives fysisk i hånden.

Tro og loveerklæring