Øvrige

Omkostninger ved ansøgning

Hvis styrelsen mener der er behov for yderligere oplysninger til brug for behandlingen af din sag, eksempelvis i form af speciallægeerklæring, lægelige udtalelser eller domsudskrifter, kan der være yderligere omkostninger i forbindelse hermed. Du står selv for afholdelse af udgifterne i forbindelse med behandlingen af din sag, hvilket omfatter både faste såvel som ekstraudgifter.

Betaling af chaufførkort

Såfremt styrelsen kan godkende din ansøgning om udstedelse af chaufførkort, vil der blive sendt en anmodning om opkrævning af gebyr, som sendes til den oplyste betaler i ansøgningen. Det er vigtigt at betaleren fremgår korrekt, inden ansøgningen indsendes, idet det ikke kan ændres efter en ansøgning, er færdigbehandlet i systemet.

GebyrSats 2024Beskrivelse
Udstedelse af chaufførkort til erhvervsmæssig
persontransport i bil
(Ved ansøgning indgivet 1. januar 2023
eller herefter)
1700 kr.Bevis, der giver ret til at der udføres
erhvervsmæssig persontransport i bil

Når du har ansøgt

Styrelsen har et servicemål om sagsbehandlingstider på op til 8 uger for ukomplicerede sager og sagerne behandles i den indkomne rækkefølge. Såfremt der er forhold der skal vurderes af styrelsens lægefaglige konsulent eller jurister, eller der skal indhentes yderligere oplysninger, vil der kunne opleves længere sagsbehandlingstid i forbindelse med ansøgningen.

Hvis du opfylder alle betingelserne for at få udstedt et chaufførkort, vil du eller den oplyste betaler, modtage opkrævning af gebyr samt et midlertidigt chaufførkort. Når din betaling er registreret, sendes chaufførkortet til produktion og du vil efter 2-3 uger modtage dit nye chaufførkort med posten.

Modtager du ikke dit chaufførkort inden for 3 måneder fra du har betalt gebyret, skal du kontakte styrelsen. Kontakter du ikke styrelsen inden for 3 måneder, skal du betale for et erstatningskort. 

Spørgsmål og svar om taxichauffører

Du fortsætter med at køre på dit eksisterende førerkort, indtil det udløber. Fra 1. januar 2018 gælder det til kørsel i hele Danmark. Du kan søge om ombytning til chaufførkort 6 måneder før, dit førerkort udløber.

Du skal rette henvendelse til den kommune eller taxinævn, der har udstedt dit førerkort. Dette gælder fortsat efter den 1. januar 2018.

Lægeattesten må højst være 3 måneder gammel på ansøgningstidspunktet. Dette gør sig også gældende, hvis lægeattesten genbruges, som beskrevet nedenfor.

Hvis din lægeattest har været afleveret hos en myndighed eller i borgerservice, kan lægeattesten genbruges, hvis myndigheden eller borgerservice sender den digitalt til styrelsen, eller udleverer den i en forseglet kuvert, som kan indsendes til styrelsen.

Lægen kan indscanne og sende lægeerklæringen digitalt til styrelsen. Hvis dette ikke er muligt, skal lægen sende lægeattesten i en lukket kuvert til Sorsigvej 35, 6760 Ribe.


Hvis du har afleveret en lægeerklæring til kommunen, f.eks. i forbindelse med fornyelse af dit erhvervskørekort til bus, kan du bede kommunen om at indsende kopi af erklæringen digitalt til styrelsen eller få kommunen til at udlevere en kopi af erklæringen i en lukket og forseglet kuvert til dig. Du skal herefter sende kuverten til styrelsen i uåbnet stand.