Tilsyn med synsvirksomheder

Publikationer

Færdselsstyrelsen fører tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder i henhold til lov om godkendelse og syn af køretøjer. Tilsyn er opdelt i dels administrative, dels praktiske tilsyn.

Administrative tilsyn er kontrol af indberettede synsdata, statistik, vurdering af eksterne audits og kontrolrapporter, interne ledelsesevalueringer fra synsvirksomheder, samt henvendelser fra borgere eller andre myndigheder.

Praktiske tilsyn er uanmeldte besøg i virksomheden for kontrol af, at syn og omsyn gennemføres kvalitetsmæssigt tilfredsstillende. En detaljeret beskrivelse af de praktiske tilsyn, udførelse, type og resultater kan læses i processen "Risikobaseret tilsyn for synsvirksomheder", som du finder nederst på
siden.

Derudover er der for synsvirksomheder krav om, at man arbejder efter et kvalitetsstyringssystem, der er godkendt af og kontrolleres af en kontrolinstans én gang årligt. Færdselsstyrelsen godkender kontrolinstanser.

Tilsvarende er der for omsynsvirksomheder krav om, at man er tilsluttet en kontrolordning, hvor det tekniske udstyr kontrolleres, og hvor evt. gennemførte omsyn kontrolleres. Kontrollen skal foretages én gang årligt.