Fejl og mangler

Den 1. januar 2020 træder nye regler i kraft, som betyder, at bødeniveauet for alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler forhøjes.

Nederst på siden finder du en guide til førere af tunge køretøjer samt en række vejledninger over de typiske alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler ved tunge køretøjer.

De nye regler, der træder i kraft den 1. januar 2020, indfører ikke nye typer af fejl og mangler. Føreren og ejeren (eller varig bruger) vil derfor ikke kunne straffes for andet eller mere end det, som man allerede kan straffes for i dag. Bødeniveauet for almindelige fejl og mangler (dvs. fejl og mangler, der ikke kan betegnes som alvorlige sikkerhedskritiske) hæves ikke.

Nederst på siden kan du se hvornår en fejl og mangel efter styrelsens opfattelse vil være at anse som en alvorlig sikkerhedskritisk fejl og mangel, og dermed være omfattet af det forhøjede bødeniveau.

I takt med at yderligere fortolkningsbidrag måtte blive fastlagt af domstolene, vil der blive udarbejdet nye vejledninger. Materialet skal derfor ikke ses som udtømmende. I samme vejledning vil du også kunne læse mere om ansvarsgrundlaget for henholdsvis ejer (eller varig bruger) og fører. Der vil ikke ske ændringer i forhold til ansvarsgrundlaget for henholdsvis ejer (eller varig bruger) og fører af køretøjet. Nederst på siden finder du ”Guide til førere af tunge køretøjer om undersøgelse af køretøjet inden kørsel”. Vejledningen indeholder eksempler på, hvad og hvordan du som chauffør i forhold til færdselslovens § 67, stk. 3, selv kan kontrollere ved køretøjet, herunder ved påhængskøretøjet (påhængsvognen og sættevognen m.v.) inden kørsel.