Detailforskrifter for Køretøjer

I 'Detailforskrifter for Køretøjer' kan du finde alle krav, som stilles til nye motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer her til.

Den gældende version af Detailforskrifter for Køretøjer 2019 trådte i kraft d. 1. november 2019.

Der er efterfølgende kommet fire ændringsbekendtgørelser til denne.

Både den grundlæggende bekendtgørelse og ændringsbekendtgørelserne kan findes via link nedenfor.

Det siger loven

Ældre versioner af detailforskrifter

Ældre versioner af detailforskrifter for køretøjer kan findes på Retsinformation.dk. Du kan finde bestemmelserne for f.eks. den bil, du har, efter tidspunktet for 1. registrering af bilen. Biler registreret 1. gang mellem 1. april 2006 og 31. marts 2007, skal opfylde bestemmelserne i 'Detailforskrifter for Køretøjer 2006'.
Detailforskrifter for Køretøjer 2019 findes også i en kommenteret udgave med overgangsbestemmelser på siden "Vejledning om syn af køretøjer". Vejledningen indeholder således regler om alle køretøjer uanset alder.

Detailforskrifter i trykt version

Detailforskrifter for Køretøjer 2019 kan købes i trykt udgave Køreskoleservice.

Vejledning om syn af køretøjer kan købes i trykt udgave hos Mercoprint (hb@mercoprint.dk) eller F.J. Offset ( fjoffset@get2net.dk).

Ændringer til detailforskrifter (meddelelser)

Færdselsstyrelsen udarbejder løbende meddelelser om ændringer i reglerne om køretøjers indretning og udstyr samt administrative forskrifter for synsvirksomhederne.

Gældende meddelelser

 

Det vigtigste i meddelelserne er varsling om nye regler, som f.eks. vil indgå i næste udgave af Detailforskrifter for Køretøjer. Derudover indeholder meddelelserne administrative retningslinjer til nye regler som f.eks. angivelse af ansøgningsfrister, eller meddelelserne kan indeholde generelle dispensationer.
En meddelelse er gældende, så længe den indgår på listen. En meddelelse "ophæves" når den mister sin aktualitet. Typisk kan der være tale om varslede regler, som siden er blevet optaget i "Detailforskrifter for køretøjer", eller om retningslinjer, som er optaget i "Vejledning om syn af køretøjer".

Meddelelserne indeholder også opdatering af Vejledning om syn af køretøjer, indtil der udgives en ny version af Vejledningen.

Historiske meddelelser

 

Disse meddelelser er ikke længere selvstændigt gældende, men er medtaget, da de kan have historisk interesse