Godkendelse af syns- og omsynsvirksomheder

Færdselsstyrelsen godkender virksomheder til af foretage syn og omsyn af køretøjer, og fører tilsyn med godkendte syns- og omsynsvirksomheder.

Sådan får du en tilladelse

Information om, hvilke betingelser du som synsvirksomhed skal have opfyldt, før du kan få en tilladelse samt hvilke kategorier af køretøjer synsvirksomheder kan få tilladelse til at syne.

Betingelser

 • Når du skal etablere en synsvirksomhed, er der en række betingelser, der skal være opfyldt jf. nedenfor:
 • Du skal ansætte en teknisk ansvarlig person, som er uddannet indenfor de kategorier, han/hun ønsker tilladelse til. Han/hun skal også have gennemført og bestået den særlige uddannelse, der svarer til den eller de kategorier af syn, som virksomheden ønsker tilladelse til at foretage.

  Se godkendte kursusvirksomheder under 'Kursusvirksomheder'.

 • Synsmedarbejdere, der ansættes, skal have gennemført og bestået den særlige uddannelse, der svarer til den eller de kategorier af syn, som synsmedarbejderen foretager.
 • Virksomheden (ejeren) og den teknisk ansvarlige person skal opfylde visse vandelskrav, bl.a. at der ikke er nogen gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover, og at der ikke inden for de sidste 3 år er modtaget dom for overtrædelse af reglerne i lov om godkendelse og syn af køretøjer og/eller dom der vedrører væsentlige straffelovsovertrædelser.
 • Virksomheden skal tegne en gyldig ansvarsforsikring, som dækker syns- og omsynsarbejde, og som friholder køretøjsejere for tab, som ville kunne være en følge af et mangelfuldt eller fejlagtigt udført (om)syn. Virksomheden skal have det nødvendige udstyr, der svarer til den eller de kategorier af syn, som virksomheden ønsker tilladelse til at foretage.
 • Virksomheden skal have elektronisk kommunikationsudstyr til brug for indberetning af syns- og omsynsoplysninger. Virksomheden skal anvende et kvalitetsstyringssystem der er godkendt af en uvildig kontrolinstans, som løbende efterprøver om systemet er funktionsdygtigt og effektivt.

  Se godkendte kontrolinstanser under 'Kontrolinstanser'.

Alle disse betingelser fremgår af BEK nr. 724 af 24. juni 2011 om virksomheder, der foretager syn afkøretøjer

Køretøjskategorier

Synsvirksomheder kan få tilladelse til at foretage syn af følgende kategorier af køretøjer:

 • Kategori 1. Periodisk syn af person- og varebiler med en tilladt totalvægt på højst 3500 kg.
 • Kategori 2. Periodisk syn af biler på mere end 3500 kg. og påhængskøretøjer til biler, hvor påhængskøretøjet har en tilladt totalvægt på mere end 3500 kg. samt registreringspligtige motorredskaber
 • Kategori 3. Alle syn til biler med en tilladt totalvægt på højst 3500 kg. samt motorcykler, knallerter mv. (alle syn af lette køretøjer)
 • Kategori 4. Alle syn af biler med en tilladt totalvægt på mere end 3500 kg., traktorer, motorredskaber, og påhængskøretøjer m.v. (alle syn af tunge køretøjer). En tilladelse til at foretage syn omfatter også tilladelse til at foretage omsyn af den eller de kategorier af køretøjer, virksomheden har tilladelse til at syne.

Habilitetsforhold

Information om hvad der ifølge forvaltningslovens § 3 kan føre til at en synsvirksomhed kan erklæres inhabil.

I synsvirksomheder gælder forvaltningslovens § 3. Det betyder, at en synsvirksomhed ikke må syne køretøjer, hvis virksomheden har en særlig økonomisk interesse i synsresultatets udfald, eller der i øvrigt foreligger omstændigheder, der kan så tvivl om synsvirksomhedens partiskhed.

Faciliteter

En synsvirksomhed kan leje lokaler og teknisk udstyr hos en reparationsvirksomhed, såfremt der ikke er fælles ejerforhold eller nære familierelationer imellem virksomhederne. Med nære familierelationer anvender vi forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet.

Reparation

Indehavere af tilladelse til synsvirksomhed eller ejerkredsen bag en synsvirksomhed kan ikke samtidig drive virksomhed med reparation af køretøjer. Forbuddet gælder også, selvom der foretages en opdeling i juridiske personer.

Serviceydelser

Synsvirksomheder kan tilbyde kunder serviceydelser knyttet til køretøjer, f.eks. vask, støvsugning, polering, rustbeskyttelse eller lignende forebyggende vedligeholdelse. Forhandling af og reklamering for udstyr og tilbehør til køretøjer er ligeledes tilladt.

Monteringsarbejde

Montering af ekstraudstyr på køretøjer kan i visse tilfælde være tilladt at foretage for en synsvirksomhed. Forudsætningerne herfor er, at udstyr eller dele ikke må erstatte allerede eksisterende udstyr på/i køretøjet, og monteringen må ikke gribe væsentligt ind i køretøjets normale udstyr og funktioner. Det er tillige et krav, at udstyret ikke er ulovligt at anvende, og at monteringen ikke kræver et efterfølgende syn af køretøjet. Som eksempler på udstyr, en synsvirksomhed kan montere, kan nævnes TV-monitor, DVD-afspiller, stereoanlæg, spillekonsol og skærm hertil, elektriske kabine- og motorvarmere, solfilm, sædeovertræk, stænklapper og tilsvarende løsdele.

Indberetning

Her kan du se, hvad du skal indberette til Færdselsstyrelsen, når du har etableret en synsvirksomhed. Du kan også læse om særlige forhold, du skal iagttage, når du etablerer en virksomhed.

Synsvirksomheden skal indberette følgende:

 • En intern kvalitetsrapport halvårligt (ledelsesevaluering), der straks efter sendes til Færdselsstyrelsen.
 • Når et køretøj er blevet synet eller omsynet, skal oplysningerne i synsrapporten indberettes elektronisk til Færdselsstyrelsen umiddelbart efter synet eller omsynet.

På baggrund af ovenstående elektroniske indberetninger udarbejder Færdselsstyrelsen statistik, der belyser den enkelte synsvirksomheds synsresultater.

Kontrolinstanser

Færdselsstyrelsen har i henhold til bekendtgørelse nr. 724 af 24. juni 2011 godkendt følgende kontrolinstanser til at udføre godkendelse af kvalitetsstyringssystemer og auditering af virksomheder, der foretager syn af køretøjer:

LandsdelKontrolinstansAdressePostnummerByTelefonHjemmeside
SjællandAUTO CERT Danmark ApSOle Maaløes Vej 32200København N70268800autocert.dk
SjællandAvancert - Selskab for certificeringLudvig Holsteins Allé 892750Ballerup26394469avancert.dk
JyllandBureau Veritas Certification Denmark A/SOldenborggade 1B7000Fredericia77311000
SjællandDet Norske Veritas Denmark A/STurborg Parkvej 82900Hellerup39454800dnv.dk
JyllandEstekc/o Per Jørgensen Jyllandsgade 566700Esbjerg40521153
FynTEKNIQ KvalitetMagnoliavej 25250Odense SV51376921tekniqkvalitet.dk

Færdselsstyrelsen har i henhold til bekendtgørelse nr. 724 af 24. juni 2011 godkendt følgende virksomheder til at gennemføre uddannelse for teknisk ansvarlige personer og synsmedarbejdere i virksomheder, der foretager syn af køretøjer:

Liste over kursusvirksomheder

FirmaVej/ nummerPostnummer/ ByHjemmesideTelefon
Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland FalsterKringelborg Allé 748001 Nykøbing Falsterhttps://www.celf.dk/54888888
T. E. C. MekanikStamholmen 215, Avedøre Holme2650 Hvidovrehttps://www.tec.dk/38177000
UddannelsesCenter Ringkøbing SkjernSkolebyen 56900 Skjernhttps://www.ucrs.dk/96801500

En omsynsvirksomhed er en virksomhed, der foretager en teknisk kontrol af, om de fejl fundet ved et syn på et køretøj er udbedret.

Færdselsstyrelsen godkender virksomheder til af foretage omsyn af køretøjer. Tilladelse bliver givet til bestemte kategorier af køretøjer. Færdselsstyrelsen fører tilsyn med de godkendte omsynsvirksomheder.

Du kan her bl.a. læse om, hvordan du får en godkendelse til at drive en omsynsvirksomhed.

Færdselsstyrelsen har en frist på 6 uger fra modtagelse for behandling af ansøgninger om tilladelse til at foretage omsyn af køretøjer.

Sådan får du en tilladelse

Her kan du se, hvilke betingelser og regler der gælder for at oprette en omsynsvirksomhed.

 • Du skal have en teknisk ansvarlig person, der er virksomhedens indehaver eller er ansat i virksomheden. Den teknisk ansvarlige person skal have gennemført et kursus, der er godkendt af Færdselsstyrelsen.
 • Virksomhedens ansatte, der foretager omsyn, skal være uddannede (køretøjs-)mekanikere.
 • Virksomheden (ejeren) og den teknisk ansvarlige person skal opfylde visse vandelskrav, bl.a. at de ikke har gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover, og at der ikke indenfor de sidste 3 år er modtaget dom for overtrædelse af reglerne i lov om godkendelse af syn af køretøjer og/eller dom, der vedrører væsentlige straffelovsovertrædelser.
 • Virksomheden skal tegne en gyldig ansvarsforsikring, som dækker omsynsarbejde, og som friholder køretøjsejeren for tab, som ville kunne henføres til et mangelfuldt eller fejlagtigt udført omsyn.
 • Virksomheden skal have det nødvendige udstyr, der svarer til den eller de kategorier af køretøjer, som virksomheden ønsker tilladelse til at omsyne.
 • Virksomheden skal være tilmeldt en reparationskontrolordning, der er godkendt af Færdselsstyrelsen.
 • Virksomheden skal have et elektronisk kommunikationssystem, der kan kommunikere med Færdselsstyrelsens elektroniske kommunikationssystem.
 • Virksomheden skal have digital signatur for at kunne indberette godkendelser ved omsyn.

Alle disse betingelser fremgår af Bekendtgørelse nr. 460 af 23. april 2013 om virksomheder, der foretager omsyn af køretøjer, som kan findes nederst på siden. 

Omsynsvirksomheder kan få tilladelse til at foretage omsyn af følgende køretøjskategorier:

 1. Personbiler, varebiler og påhængskøretøjer til biler - alle med en tilladt totalvægt på højst 3500 kg.
 2. Traktorer, motorredskaber og påhængskøretøjer hertil
 3. Motorcykler, knallerter og påhængskøretøjer til motorcykler

Omsynsvirksomheden kan derimod ikke få tilladelse til at foretage omsyn af f.eks. lastbiler og busser.

Ansøgning om tilladelse til at foretage omsyn af køretøjer skal indsendes elektronisk til Færdselsstyrelsen. Du finder ansøgningsformular og oplysninger om den supplerende dokumentation nedenfor.

Lovgivning og regler om omsyn

Lovgivning for synsvirksomheder

Vis flere