Selvkørende enheder

Færdselsstyrelsen varetager behandling af ansøgninger om forsøg med selvkørende enheder samt tilsyn med dem.

Forsøgsordningen for selvkørende enheder giver mulighed for at køre med en ny type af køretøj med henblik på at udvikle teknologien på transportområdet således, at det er til gavn for både miljø og trængsel. Bekendtgørelse om forsøg for selvkørende enheder skaber rammerne for disse køretøjstypers anvendelse på færdselslovens område således, at anvendelse af de nye selvkørende enheder kan ske færdselssikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Det betyder, at disse køretøjer efter tilladelse fra Færdselsstyrelsen må anvendes på færdselslovens område på strækninger, hvor der alene er begrænset færdsel. Det er alene muligt for erhvervsdrivende, forsknings- og undervisningsinstitutter og offentlige myndigheder at få tilladelse. Det er et krav for at udføre forsøg med selvkørende enheder, at der meddeles tilladelse hertil af Færdselsstyrelsen.

Nedenfor kan du finde vejledningen til ansøgning om forsøg med selvkørende enheder.

Ansøgning

Ansøgning med tilhørende bilag bedes fremsendt til Færdselsstyrelsen via e-mail til info@fstyr.dk

Færdselsstyrelsen
Sorsigvej 35
6760 Ribe
Tlf..: 7221 8899

info@fstyr.dk

Evaluering af forsøgsordningen 

Ved lov om ændring af færdselsloven i 2020 blev forsøgsordningen for selvkørende enheder vedtaget. Ifølge lovforslaget skulle forsøgsordningen evalueres senest efter tre år. Da forsøgsordningen for selvkørende enheder trådte i kraft 1. januar 2021, har Færdselsstyrelsen i efteråret 2023 udarbejdet en evaluering.

Der var på evalueringstidspunktet alene givet én tilladelse, som endnu ikke var taget i brug, inden for rammerne af forsøgsordningen, hvorfor forsøgsordningen i praksis ikke havde været i brug.

Evalueringen er derfor brugt til at indhente ønsker og bemærkninger fra branchen og kommunerne med henblik på at få belyst, hvad der i den gældende ordning er til hinder for at igangsætte forsøg.

Du kan læse evalueringen af forsøgsordningen for selvkørende enheder nedenfor.