Restkøretøjer

Læs om dispensationspraksis i forbindelse med skærpede EU-direktiver (restkøretøjer). Information
om og betingelser for dispensation i forbindelse med skærpede EU-regler.

Restkøretøjer er: ethvert nyt køretøj, som indgår i en lagerbeholdning, der ikke kan gøres tilgængelig på markedet, registreres eller tages i brug på grund af ikrafttrædelse af nye tekniske krav, som det ikke er godkendt til.

I følge EU Forordning 2018/858, EU Forordning 167/2013 og EU Forordning 168/2013, kan medlemsstaterne give dispensation til registrering af restkøretøjer, efter nogle nærmere angivne retningslinjer.

Dispensationen er national og kan ikke nødvendigvis overføres til andre EU-lande.

 

Ansøgninger og vejledninger