Tekniske tjenester og prøvningsinstanser

Færdselsstyrelsen udpeger tekniske tjenester til at udføre prøvninger og overvågning af køretøjer og køretøjsdele indenfor rammerne af EU-forordningerne 2018/858, 167/2013 og 168/2013 samt regulativerne i FN-aftalen fra 1958.

Tekniske tjenester kan i Danmark desuden udpeges til at udføre prøvninger og overvågning i forbindelse med nationale godkendelser af køretøjer.

Tekniske tjenester

Tekniske tjenester kan udpeges til prøvning og overvågning af køretøjer og køretøjsdele indenfor rammerne af EU-forordningerne 2018/858, 167/2013 og 168/2013 samt regulativerne i FN-aftalen fra 1958.

Tekniske tjenester kan i Danmark desuden udpeges til at udføre prøvninger og overvågning i forbindelse med nationale godkendelser af køretøjer. Tekniske tjenester kan udpeges til kategori A, B, C og/eller D i henhold til EU-forordningerne eller FN-regulativerne. Desuden vil udpegningen omfatte specifikke emneområder i henhold til EU-forordningerne eller FN-regulativerne, afhængig af den enkelte tekniske tjenestes ansøgning og kompetence. Emneområder kan omfatte alt fra prøvninger i henhold til en enkelt EU-retsakt eller FN-regulativ til komplet prøvningsområde for hele køretøjer.

Hvis du følger linket i ansøgningsboksen herunder, kan du læse om proceduren for ansøgning om udpegning som teknisk tjeneste.

Færdselsstyrelsen udpeger tekniske tjenester på baggrund af ansøgning via Virk.

 

Prøvningsinstanser på det køretøjstekniske område

En prøvningsinstans er en virksomhed, der er godkendt af Færdselsstyrelsen til at udføre prøvninger eller udarbejde dokumentation for opfyldelse af visse krav i regler om køretøjer på færdselslovens område.

En virksomhed, der ønsker at blive godkendt som prøvningsinstans, må indledningsvis gøre sig klart, hvilken del af det køretøjstekniske område, den ønsker at opnå godkendelse til at afprøve indenfor.

Inden for godkendelsesområdet vil det være prøvningsinstansens opgave af fastslå, om køretøjet eller dets udstyr lever op til gældende regler.

Danske myndigheder og synsvirksomheder vil anerkende de rapporter, som godkendte prøvningsinstanser har udstedt inden for det pågældende køretøjstekniske område.

Færdselsstyrelsens godkendelse giver derimod ikke sikkerhed for, at prøvningsrapporter, som prøvningsinstansen udarbejder, vil blive anerkendt i andre lande. En prøvningsvirksomhed, der ønsker at sælge sine ydelser i udlandet, eller som har kunder, der skal anvende prøvningsrapporter i udlandet, bør derfor overveje at blive akkrediteret ved DANAK fremfor at søge om national godkendelse som prøvningsinstans hos Færdselsstyrelsen.

For at kunne blive godkendt som prøvningsinstans af Færdselsstyrelsen skal virksomheden bl.a. dokumentere, at den anvender et kvalitetsstyringssystem, som er godkendt og kontrolleret af en godkendt kontrolinstans. Inden en virksomhed søger om godkendelse som prøvningsinstans, bør den have kontaktet en godkendt kontrolinstans, som den ønsker at samarbejde med.

Reglerne for godkendelse som prøvningsinstans findes i bekendtgørelsens kapitel 2.

Prøvningsinstanser kan udføre prøvninger og udarbejde dokumentation for, at køretøjer og køretøjsdele lever op til visse tekniske krav med henblik på, at køretøjet kan blive nationalt godkendt.

Kontrolinstanser sikrer kvaliteten af prøvningsinstansernes arbejde. Kontrolinstanser skal være godkendt af Færdselsstyrelsen til at kontrollere prøvningsinstansernes kvalitetsstyringssystem.

Reglerne om prøvnings- og kontrolinstanser findes i bekendtgørelse nr. 594 af 26. maj 2016 om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område.

Områder

 • Anbringelse af bagerste nummerplade
 • Afprøvning af påbudt mærkning af biler og påhængskøretøjer hertil
 • Kørselsstøjmåling bil
 • Standstøjsmåling bil
 • Kørselsstøjmåling motorcykel
 • Standstøjsmåling motorcykel
 • 7m standstøjsmåling
 • Dokumentation for brændstofforbrug
 • Afskærmning bagtil mod underkøring
 • Mekanisk prøvning af pedaler ved kørelærerens plads i bil til øvelseskørsel
 • Vejning af køretøjer
 • Udstedelse af data-erklæring til personbil M1, varebil N1, to- og trehjulet motorcykel, stor knallert, påhængskøretøjer indtil 3500 kg, hjultraktor og terminaltraktor
 • Afprøvning af bremsepræstation personbil og varebil
 • Afprøvning af bremsepræstation på busser, vare- og lastbiler samt påhængskøretøjer hertil
 • Komponenter til mekanisk sammenkobling af vogntog
 • Ombygning af VW Type 1 til buggy eller lignende
 • Montering af sidevogn på motorcykel
 • Test af køreegenskaber på motorcykel
 • Ændring af ramme
 • Test af selefastgørelsespunkter / Eftermonterede sikkerhedsseler
 • Replicabiler
 • Ombygning til rustvogn
 • Udskiftning af forgaffel og baggaffel på motorcykler
 • Effektmåling på motorcykler
 • Effektmåling i rullefelt af ibrugtagne person- og varebiler
 • Kontrol og afprøvning af ibrugtagne person- og varebiler i forhold til:
  • Motoreffektforøgelser
  • Topfartforøgelse eller ændring af topfartbegrænsning
  • Udskiftning af hjul
  • Udskiftning af fjedre, støddæmpere og krængningsstabilisator
  • Udskiftning af bremsesystem
  • Udskiftning af hjulophæng
  • Ændring af karrosseri eller chassisramme
  • Udskiftning af rat
  • Sammensat bil
 • Kontrol og afprøvning af ibrugtagne tohjulede motorcykler i forhold til:
  • Motoreffektforøgelser
  • Topfartforøgelse eller ændring af topfartbegrænsning
  • Udskiftning af hjul
  • Udskiftning af fjedre og støddæmpere
  • Udskiftning af bremsesystem
  • Sammensat motorcykel
 • Test af væltestabilitet i henhold til UNECE-regulativ 107

Områder

 • Udskiftning af for- og baggaffel på motorcykler

Akkrediterede virksomheder kan virke som prøvningsinstans

En virksomhed, som er akkrediteret af DANAK eller et andet nationalt akkrediteringsorgan til at udføre prøvninger, kan udføre samme opgaver som en prøvningsinstans, der er godkendt af Færdselsstyrelsen.

Virksomheden kan søge om akkreditering hos DANAK eller et andet akkrediteringsorgan, som har undertegnet den europæiske samarbejdsorganisation for akkrediteringsopgavers (EA) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Du kan se bestemmelserne i § 8 i prøvningsinstansbekendtgørelsen her på siden.

En akkrediteret virksomhed har ikke brug for yderligere godkendelse fra Færdselsstyrelsen for at kunne udføre prøvninger mv. inden for de køretøjstekniske områder, akkrediteringen vedrører.

Fordelen ved denne fremgangsmåde er, at akkrediteringen gælder i alle de europæiske lande, der er tilsluttet samarbejdsorganisationen. Derimod gælder en godkendelse som prøvningsinstans fra Færdselsstyrelsen som udgangspunkt kun i Danmark, hvorfor der ikke er sikkerhed for, at udenlandske myndigheder vil anerkende prøvningsinstansens prøvningsrapporter.

Udenlandske prøvningsvirksomheder

En prøvningsvirksomhed, der er godkendt i udlandet, kan i visse tilfælde også drive virksomhed i Danmark.

Danske myndigheder vil som udgangspunkt acceptere køretøjstekniske prøvningsrapporter fra en virksomhed, der er godkendt af den kompetente myndighed i et andet EU-land, i et EØS-land eller Tyrkiet. Dette gælder navnlig for virksomheder, der udsteder prøvningsattester om overholdelse af bestemte internationale normer, f.eks. EU’s emissionsgrænser for køretøjer.

Prøvningsrapporter om overholdelse af nationale danske køretøjsregler vil som udgangspunkt ikke blive accepteret, hvis de er udstedt af udenlandsk nationalt, godkendte virksomheder.

Inden en prøvningsvirksomhed udfører prøvninger og udarbejder rapporter her i landet på grundlag af en udenlandsk myndighedsgodkendelse anbefales det at kontakte Færdselsstyrelsen for at få afklaret, om prøvningsrapporterne vil kunne anerkendes.

Kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

En kontrolinstans er en virksomhed, som er godkendt af Færdselsstyrelsen til at godkende og efterprøve prøvningsinstansers kvalitetsstyringssystemer.

Kontrolinstansen skal bl.a. efterleve krav svarende til den til enhver tid gældende version af DS/EN ISO 17021 eller tilsvarende niveau eller standard. De nærmere regler om, hvordan man opnår godkendelse som kontrolinstans på det køretøjstekniske område fremgår af bekendtgørelsens kapitel 3.

Godkendte kontrolinstanser

 • Bureau Veritas Certification
 • DNV GL Business Assurance Denmark

 

Det siger loven