Motorløb

Denne side har til formål at afklare, hvornår et motorløb afholdes på bane, og som følge heraf omfattes af bekendtgørelse om motorløb på bane.

 Motorløb på bane – to forskellige typer bane

Som udgangspunkt afholdes motorløb på permanente racerbaner indrettet til formålet, fx. Jyllandsringen. Disse løb er omfattet af Færdselsloven § 37, stk. 6, som omhandler motorløb på bane uden for vej, som benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter.

Der er dog også mulighed for at afholde motorløb på en midlertidig, afspærret bane på almindelig offentlig vej.

Denne type løb er omfattet af Færdselslovens § 37, stk. 3, nr. 4, som omhandler motorløb på midlertidig, afspærret bane, som er etableret på vej, der ellers benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter.

Bekendtgørelsens anvendelsesområde

Bekendtgørelse om motorløb på bane fastsætter nærmere regler om motorløb både på permanent bane og på midlertidig, afspærret bane. Bekendtgørelsen gælder for arrangementer med eller uden offentlig adgang, hvor motordrevne køretøjer konkurrerer på tid eller længde enkeltvis eller flere ad gangen ved gennemkørsel af banen fra start til mål. Bekendtgørelsen gælder ikke for træningskørsel eller for udlejningsgokarts. Se link til bekendtgørelsen nedenfor.

Love og regler på området

Politiets godkendelser

Politiet behandler ansøgning om tilladelse til afholdelse af motorløb. Politiet godkender efter ansøgning også bane og reglement for banesikkerhed.

Du kan læse nærmere om politiets godkendelser på politiets hjemmeside.

Gå til politiets hjemmeside om ansøgning om tilladelse til motorløb og banegodkendelse

Det fremgår heraf, hvilken dokumentation der skal indsendes i forbindelse med ansøgningen.

Motorløb på bane eller motorløb på vej

For permanente baner, som er etableret udenfor vej, der ellers benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter, er der sjældent tvivl om, at ansøgningen om tilladelse til afholdelse af motorløb skal behandles efter bestemmelserne i bekendtgørelse om motorløb på bane.

Når et motorløb planlægges på vej, der ellers benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter, kan der opstå uklarhed om, hvorvidt ansøgningen om tilladelse skal ske efter bestemmelserne i bekendtgørelse om motorløb på bane.

Ved afklaring af om motorløbet afholdes på midlertidig, afspærret bane, skal der lægges vægt på, om der etableres en egentlig bane til brug for afholdelse af motorløbet. Derudover skal det bemærkes, at denne type motorløb i overensstemmelse med bekendtgørelsens ordlyd afholdes undtagelsesvis. Det fremgår af vejledning til tidligere gældende bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane, at hjemlen til at tillade cityløb, som er et motorløb på midlertidig, afspærret bane, som er etableret på vej, der ellers benyttes til færdsel af en eller flere færdselsarter, ikke kan anvendes til at tillade jævnlig afholdelse af 1/4-mile-konkurrencer, jf. "undtagelsesvis".

Både bekendtgørelsen og vejledningen, der blev udstedt i forbindelse med lovændring i oktober 2010, der tillader motorløb på midlertidig bane, understøtter, at motorløb på midlertidig, afspærret bane på vej omhandler særlige motorløb, som tilrettelægges undtagelsesvis. Det er således udgangspunktet, at bekendtgørelsen omhandler tilladelse til motorløb på bane udenfor vej, og kun i undtagelsesvise tilfælde omhandler hjemlen tilladelse til motorløb på bane på vej.

 

Til brug for afklaring af, hvorvidt et motorløb er omfattet af bekendtgørelsen om motorløb på bane kan følgende vejledende oversigt over motorløb anvendes.

 

 Motorløb på bane udenfor eller på vej

Motorløb på vej

Hvor afvikles motorløbet?

 Afvikles som udgangspunkt på permanente racerbaner.

Undtagelsesvis etableres en provisorisk (midlertidig) bane på vej, fx Copenhagen Historic Grand Prix.

 Afvikles på vej, der ellers benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter.

 

 

Hvilke køretøjer?

Som udgangspunkt ikke-indregistrerede biler.

Omfattet af motorsportens reglementer om udstyr og indretning.

 Altid indregistrerede biler.

Supplerende godkendelse af bilen efter motorsportens regler, og regler for og kontrol af sikkerhedsudstyr for fører og andenfører.

Løbets karakter

 Der køres med samlet start. Første bil over målstregen vinder.

Der køres med enkeltstart, hvor den hurtigste bil vinder.

Der køres forud for løbet prøvekørsel efter en rutebog, som markerer den tilladte rute, i almindelige biler med henblik på notering af vejens forløb.

Ved større løb udstyres bilerne med elektronisk sikkerhedsudstyr.

Deltagerne straffes for overtrædelse af hastighedsgrænser eller i øvrigt overtrædelse af Færdselsloven.

Deltagerne har kontaktinformationer til løbsledelsen i bilen.

Sikkerhed

Banereglementer godkendt af politiet. 

Bane godkendt af politi og efter motorsportens regler. 

Løbende egenkontrol af bane. 

Uddannede officials, som har ansvar for afvikling og sikkerhed til hvert enkelt arrangement.

Der udarbejdes individuelle sikkerhedsplaner for hvert løb.

Uddannet sikkerhedschef til stede, bortset fra begynderdiscipliner.

Indgangsveje til prøven overvåges af mindst en uddannet official.

Alle officials på prøven er i radiokontakt med prøvechefen, der befinder sig ved start.

Prøvechefen kontakter løbsledelsen ved behov og ringer 1-1-2 ved behov.

Det digitale sikkerhedssystem melder alarm til løbsledelsen ved mistanke om uheld, som udløses ved G-påvirkning og manglende klarmelding fra personerne i køretøjet.

Løbsledelsen, som kan stoppe løbet og straffe deltagere, befinder sig i rallycentrum.

 Kendte sportsgrene

 Karting, Banesport asfalt, banesport offroad, 4x4, dragracing, streetrace og modelbiler (MRC)

 Rally