Udlejning af chaufførvikarer til gods- og buskørsel

Virksomheder, der erhvervsmæssigt ønsker at udleje sine ansatte chauffører til erhvervsmæssig personbefordring eller til godskørsel for fremmed regning i motorkøretøj eller vogntog med en samlet tilladt totalvægt, der overstiger 3.500 kg. i Danmark, skal godkendes hertil.

Godkendelse til drift af chaufførvikarvirksomhed givet i tilslutning til en fællesskabstilladelse, omfatter både erhvervsmæssig udlejning af ansatte chauffører til erhvervsmæssig personbefordring, godskørsel for fremmed regning, samt national godskørsel for fremmed regning i varebil.

For at opnå og opretholde godkendelse til drift af chaufførvikarvirksomhed, skal virksomheden være indehaver af en gyldig fællesskabstilladelse. Det er derfor en betingelse, at virksomheden opfylder de eksisterende krav til fællesskabstilladelsen, herunder kravene til etablering, faglige kvalifikationer og økonomi.

Læs mere om fællesskabstilladelsen til godskørsel her.

Læs mere om fællesskabstilladelsen til buskørsel her.

Ved ansøgning om godkendelse til drift af chaufførvikarvirksomhed, skal virksomheden dokumentere at have egne kontante midler eller andre værdier svarende til det økonomiske krav for den første bekræftede kopi af fællesskabstilladelsen. 

Se satser for det økonomiske krav her

Det er ligeledes et krav, at virksomhedens transportleder har gennemført et bus- eller godsvognmandskursus og bestået en prøve, der er godkendt af Færdselsstyrelsen. Hvis bus- eller godsvognmandskurset og prøven er gennemført og bestået før 1. maj 2000, skal transportlederen også have gennemført og bestået et særligt vikarudlejningskursusmodul, der er godkendt af Færdselsstyrelsen.

Vær desuden opmærksom på, at chaufførvikarvirksomheden ved udlejning af en chauffør, skal udfylde en erklæring om chaufførens køre- og hviletid og udlevere den til lejeren. Erklæringen skal være med til at sikre, at den planlagte kørsel lovligt kan udføres af chaufførvikaren efter køre- og hviletidsbestemmelserne.

Særligt for personligt drevne virksomheder

Godkendelse til drift af chaufførvikarvirksomhed tillader kun udlejning af ansatte chauffører. Ejeren i personligt ejede virksomheder kan således ikke udleje sig selv.

Udenlandske chaufførvikarvirksomheder

Det er muligt for en udenlandsk vognmand, der er etableret i et EØS-land, at opnå godkendelse til drift af chaufførvikarvirksomhed i tilslutning til deres fællesskabstilladelse.

For at få udstedt chaufførvikargodkendelsen skal transportlederen have gennemført et vikarudlejningskursus i Danmark, eller dokumentere at have gennemført et tilsvarende kursus i et andet EØS-land.

Det er en betingelse, at den udenlandske virksomhed følger et omkostningsniveau svarende til de retningsgivende kollektive overenskomster for chauffører i Danmark, når chaufføren er udlejet til kørsel på dansk område med et dansk indregistreret motorkøretøj eller vogntog.

Ansøg om godkendelse til drift af gods- og buskørsels chaufførvikarvirksomhed

Ansøgning om godkendelse til drift af chaufførvikarvirksomhed indgives til Færdselsstyrelsen via ansøgningsblanketten ”Ansøgning om godkendelse til drift af chaufførvikarvirksomhed” til info@fstyr.dk.