Udstationering

Den 2. februar 2022 trådte en række nye regler i kraft, heriblandt nye regler for udstationering af chauffører. Du kan læse mere om reglerne nedenfor.

Reglerne om udstationering gælder for virksomheder, der er etableret i et EU-medlemsland og som udstationerer sine chauffører til at udføre cabotage med gods eller passagerer, den afsluttende eller indledende vejstrækning af kombineret transport eller ikke-bilaterale internationale transporter i Danmark.

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 2. februar 2022, og du kan finde den her på siden.

Registrering med udstationeringserklæring

Når du som virksomhed udfører cabotagekørsel for gods og bus, den indledende eller afsluttende vejstrækning af kombineret transport og ikke-bilaterale internationale transporter, skal du registrere kørslen via den offentlige brugerflade, der er forbundet til Informationssystemet for det indre marked (IMI). Registreringen skal ske senest inden starttidspunktet for udstationeringen, og inden kørslen påbegyndes.

Gå til IMI-registreringen (nyt vindue)

Aflønning af chauffører

Chauffører skal sikres en minimumstimesats, når de udstationeres i Danmark. Ifølge reglerne skal udenlandske chauffører ved kørsel i Danmark sikre en mindsteløn, svarende til den mindsteløn, danske arbejdsgivere skal betale for "tilsvarende arbejde". Se mere under spørgsmål og svar om aflønning nedenfor.

Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelsen om vilkår for udførsel af cabotagekørsel, den indledende eller afsluttende vejstrækning af kombineret transport og ikke-bilateral international transport, som fastsætter særlige regler med hensyn til udstationeringen af udenlandske chauffører, der udfører cabotage eller vejdelen af kombineret transport i Danmark.

Spørgsmål og svar om udstationering

  • Cabotage med gods eller passagerer.
  • Den afsluttende eller indledende vejstrækning af kombineret transport, såfremt vejstrækningen i sig selv ikke udgør en bilateral transport.
  • Ikke-bilateral international transport (tredjelandskørsel).

 Ja, en fører der udfører ikke-bilaterale internationale transporter (tredjelandskørsel) er omfattet af udstationeringsreglerne. Det betyder, at føreren skal være registreret på IMI-databasen.

 

 

Ja, førere af varebiler over 2.500 kg er omfattet Direktiv (EU) 2020/1057, forudsat at føreren udfører en af de omfattede transporter.

Nej, for at være omfattet af udstationeringsreglerne skal der være tale om et ansættelsesforhold mellem operatøren og føreren.

EU-medlemsstater, Norge og Storbritannien.

Spørgsmål og svar om dokumentationskrav

En udstationeringserklæring må udfyldes og registreres i IMI for en periode i op til 6 måneder.

Nej, føreren skal udelukkende råde over og kunne fremvise en kopi af udstationeringserklæringen samt dokumentation for at transporterne finder sted i Danmark. Endvidere skal han tilgængeliggøre data fra takografen ved anmodning herom.

Spørgsmål og svar om aflønningskrav ved cabotage og kombineret transport

BeskrivelsePris (2024)
Buscarbotage185,33 kr.
Den indledende eller afsluttende vejstrækning af kombineret transport,
hvor motorkøretøjets eller vogntogets samlede tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg
180,47 kr.
Cabotagekørsel, hvor motorkøretøjets eller vogntogets samlede tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg 180,47 kr.

Satsen reguleres en gang om året.

Starttidspunktet for aflønningskravet er ved påbegyndelsen af kørslen for enten cabotageturen eller vejdelen af kombineret transport i henhold til transportdokumentationen.

Sluttidspunktet er ved begyndelsen af losningen der følger af cabotageturen eller vejdelen af kombineret transport i henhold til transportdokumentationen.

På- og aflæsningsperioder, hvileperioder og andet foreliggende arbejde som ikke er omfattet af kørsel med gods/passagerer.

  • Cabotage med gods eller bus.
  • Den afsluttende eller indledende vejstrækning af kombineret transport.

Det skal være muligt at beregne timelønnen for den kørsel der er omfattet af aflønningskravet. Endvidere skal det være muligt at beregne de opgjorte timer for hvilke der er kørt cabotage med gods/passagerer eller vejdelen af kombineret kørsel og til hvilken timesats.

Nej, en fører der udfører bilaterale internationale transporter er ikke omfattet af udstationeringsreglerne, og skal derfor ikke udfylde en udstationeringserklæring, når der udelukkende udføres bilaterale transporter.

Nej, førere der udfører lejlighedsvis kørsel med passagerer er ikke omfattet af udstationeringsreglerne og skal derfor ikke udfylde en udstationeringserklæring, når der udelukkende udføres lejlighedsviskørsel eller rutekørsel.

Nej, førere der udfører lejlighedsvis kørsel med passagerer for lukkede døre er ikke omfattet af udstationeringsreglerne og skal derfor ikke udfylde en udstationeringserklæring, når der udelukkende udføres lejlighedsviskørsel eller rutekørsel.