Satser for det økonomiske krav

Når du søger om eller har en vejtransporttilladelse, skal du opfylde det økonomiske krav.

Kravet er fastsat i Euro i forordning (EF) nr. 1071/2009 om fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet. I Danmark skal satserne for kravet årligt fastsættes i danske kroner i forhold til Euroens værdi, da vi ikke har indført euroen. 

Til at fastsætte satserne anvender Færdselsstyrelsen de gældende kurser på den første hverdag i oktober måned, som den Europæiske Unions Tidende offentliggør. Satserne træder i kraft den 1. januar i det følgende kalenderår, og offentliggøres umiddelbart forinden.

Satserne for det økonomiske krav for tilladelser til national varebilskørsel følger satserne for en fællesskabstilladelse og de bekræftede kopier til international varebilskørsel.

 Det økonomiske krav ved fællesskabstilladelse til godskørsel   Sats 2023  Sats 2024
 Fællesskabstilladelse + første bekræftede kopi  66.900 kr.  67.100 kr. 
 Ekstra bekræftet kopi  37.150 kr.  37.250 kr. 
 Det økonomiske krav ved fællesskabstilladelse til buskørsel   Sats 2023  Sats 2024
 Fællesskabstilladelse + første bekræftede kopi  66.900 kr.  67.100 kr. 
 Ekstra bekræftet kopi  37.150 kr.  37.250 kr. 
 Det økonomiske krav ved tilladelse til busudlejning uden fører    Sats 2023  Sats 2024
Første tilladelse til busudlejning uden fører  66.900 kr.  67.100 kr. 
 Ekstra tilladelse til busudlejning uden fører  37.150 kr.  37.250 kr. 

Særligt for vejtransporttilladelser til varebil:

I tilfælde, hvor en virksomhed har både tilladelse til national og international varebilskørsel til den samme varebil, opgøres det økonomiske krav kun for én tilladelse.

For virksomheder, som har fællesskabstilladelse til både godskørsel og international varebilskørsel opgøres det økonomiske krav for første bekræftet kopi på baggrund af satsen for fællesskabstilladelsen til godskørsel og yderligere bekræftede kopier efter satserne for bekræftede kopier, i henhold til de tilladelser, som virksomheden ønsker.

 Det økonomiske krav ved tilladelse til national varebilskørsel    Sats 2023  Sats 2024
Første tilladelse til national varebilskørsel   13.350 kr.  13.400 kr. 
 Ekstra tilladelse til national varebilskørsel   6.650 kr.  6.700 kr. 
 Det økonomiske krav ved fællesskabstilladelse til international varebilskørsel   Sats 2023  Sats 2024
 Fællesskabstilladelse + første bekræftede kopi 13.350 kr. 13.400 kr. 
 Ekstra bekræftet kopi 6.650 kr. 6.700 kr. 

Særlig for godkendelse til udlejning af chaufførvikar: 

Ved ansøgning om godkendelse til udlejning af chaufførvikarer til gods- og buskørsel, skal virksomheden dokumentere at have egne kontante midler eller andre værdier svarende til det økonomiske krav for den første bekræftede kopi af fællesskabstilladelsen. 

 Det økonomiske krav ved godkendelse til udlejning af chaufførvikarer til gods- og buskørsel   Sats 2023  Sats 2024
Krav til økonomi  66.900 kr.  67.100 kr. 

Ved ansøgning om godkendelse til udlejning af chaufførvikarer til national varebilskørsel, skal virksomheden dokumentere at have egne kontante midler eller andre værdier svarende til det økonomiske krav for den første tilladelse til national varebilskørsel. 

 Det økonomiske krav ved godkendelse til udlejning af chaufførvikarer til national varebilskørsel   Sats 2023  Sats 2024
Krav til økonomi 13.350 kr. 13.400 kr.