Om buskørsel

Erhvervsmæssig buskørsel

Erhvervsmæssig personbefordring med bus kræver en fællesskabstilladelse.

En bus er et motorkøretøj indrettet til befordring af flere end 9 personer, føreren medregnet.

Ved erhvervsmæssig personbefordring forstås buskørsel:

  • med personer uden nærmere tilknytning til den person, virksomhed eller sammenslutning, der udfører kørslen,
  • som udføres mod vederlag, eller
  • som udgør den pågældende persons, virksomheds, eller sammenslutnings primære formål.

Fællesskabstilladelsen giver tilladelse til at udføre national og international erhvervsmæssig buskørsel, herunder også lejlighedsvis kørsel, men giver ikke tilladelse til at udføre rutekørsel.

Læs mere om kravene til fællesskabstilladelsen til buskørsel her. 

Lejlighedsvis kørsel er kørsel, der ikke er defineret som rutekørsel, og hvor kørslen er defineret ved at være grupper af passagerer, der er dannet på initiativ af kunden eller transportvirksomheden selv. Som eksempler på lejlighedsvis kørsel kan f.eks. nævnes turistkørsel.

Ønsker du at udføre erhvervsmæssig buskørsel i form af rutekørsel kræver det, foruden fællesskabstilladelsen, en kontrakt eller en særskilt tilladelse til udførelse af rutekørsel.

Læs mere om national rutekørsel under Rutekørsel i Danmark og om international rutekørsel under International buskørsel.

 

Ikke-erhvervsmæssig buskørsel

I modsætning til den erhvervsmæssige personbefordring, er der ikke-erhvervsmæssig personbefordring, der kan udføres tilladelsesfrit. Som eksempler på tilladelsesfri kørsel kan nævnes:

  • en virksomheds befordring af ansatte
  • en forenings befordring af foreningens aktive medlemmer
  • en kommunal eller privat institutions befordring af patienter, elever og ansatte
  • en privat persons befordring af personer, som den pågældende har nærmere tilknytning til f.eks. den nærmeste familie eller nære venner

Kørslen skal udføres vederlagsfrit, idet der dog kan godtgøres udgifter forbundet med kørslen som f.eks. udgifter til benzin og olie.

En tilladelsesfri bus kan føres af en person, der opfylder lovgivningens krav til føreren, herunder krav om chaufføruddannelsesbevis.