Tempo 100 for bus

Den 15. marts 2018 trådte Færdselsstyrelsens meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. nr. 2008 i kraft. I afsnittet nedenfor er der link til meddelelsen.

Meddelelsen giver oplysninger om Tempo 100-ordningen til brug ved Tempo 100-synet hos synsvirksomheden og ved registreringen til Tempo 100-kørsel af fabriksnye, EU-typegodkendte busser hos forhandlere, der er Motorstyrelsens nummerpladeoperatør.

Den 15. marts 2018 trådte bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med bus nr. 200 af 12/03/2018 i kraft. Nederst på siden finder du bekendtgørelsen. Med ikrafttrædelsen af den nye bekendtgørelse ophæves samtidigt den gamle bekendtgørelse nr. 677 af 21/05/2015 om betingelser for Tempo 100-bus på motorvej. Busser, der opfylder betingelserne i bekendtgørelsen, må køre med op til 100 km i timen på motorveje.

For busser, der ikke lever op til kravene til Tempo 100-kørsel, vil hastighedsgrænsen fortsat være 80 km i timen på motorveje og på andre veje end motorveje.

Busser må i forbindelse med Tempo 100-kørsel ikke være tilkoblet et påhængskøretøj.

Busser, der er tilkoblet et registreringspligtigt påhængskøretøj, må køre med op til 80 km i timen på motorveje og op til 80 km i timen på andre veje end motorveje. De her anførte hastighedsbestemmelser gælder også, selvom både bus og påhængskøretøj er registreret til Tempo 100-kørsel i Køretøjsregisteret (DMR) og udstyret med Tempo 100-mærke.

Blandt de betingelser, der skal være opfyldt, er, at bussen skal være godkendt og registreret i DMR til Tempo 100-kørsel, og at bussen skal være forsynet med et dansk Tempo 100-mærke, der er synligt lige bagfra, medmindre bussen er EU-typegodkendt. Kravet om Tempo 100-registrering i DMR gælder dog ikke for udenlandsk registrerede busser.

Som noget nyt gælder, at EU-typegodkendte busser af klasse III eller klasse B, der er kendetegnet ved, at de ikke er konstrueret til at befordre stående passagerer, per definition opfylder betingelserne for Tempo 100-godkendelse i Danmark. Danske klasse III- og Klasse B-busser må anvendes til Tempo 100-kørsel, når de er registreret til Tempo 100-kørsel i DMR. Registreringen i DMR skal foretages i forbindelse med bussens første registrering i DMR og for allerede registrerede danske busser senest ved tidspunktet for næstkommende periodiske syn. Registreringen kan ske i forbindelse med et registreringssyn hos synsvirksomheden og for fabriksnye busser også ved registreringen 1. gang i DMR hos forhandlere, der er nummerpladeoperatør.

I forbindelse med godkendelsen ved syn af en udenlandsk registreret bus til Tempo 100-kørsel udsteder synsvirksomheden en Tempo 100-godkendelsesattest. Attesten skal medbringes under Tempo 100-kørsel i Danmark og anvendes som dokumentation for godkendelsen.

Nederst på siden er der links til virk.dk. Som synsvirksomhed finder du den elektroniske blanket, der skal anvendes i forbindelse med udstedelse af Tempo 100-godkendelsesattesten til udenlandsk registrerede busser.

De udstedte Tempo 100-godkendelsesattester bliver automatisk overført til Færdselsstyrelsens Dokumentportal. Her kan bussens godkendelsesattest ses og udskrives, når stelnummeret oplyses. Det kræver login med NemID/MitID.

Der udstedes ikke en Tempo 100-godkendelsesattest til danske busser, som registreres til Tempo 100-kørsel i DMR.

Synsvirksomheden udleverer et Tempo 100-mærke til busser, som ikke er EU-typegodkendte, der godkendes til Tempo 100-kørsel. Der må udleveres et Tempo 100-mærke til erstatning for et beskadiget mærke på en bus, som er godkendt til Tempo 100-kørsel, hvis det beskadigede mærke er fjernet fra bussen. Der udleveres ikke erstatningsmærke til busser, der er EU-typegodkendte.

Udenlandsk registrerede busser kan også godkendes af danske synsvirksomheder til Tempo 100-kørsel i Danmark, uden at bussen forinden fremstilles til et Tempo 100-syn hos synsvirksomheden. Når synsvirksomheden har modtaget den krævede dokumentation for opfyldelse af de tekniske krav, udsteder og udleverer synvirksomheden en Tempo 100-godkendelsesattest. Attesten medbringes under Tempo 100-kørslen og anvendes som dokumentation for godkendelsen. Der udleveres også et Tempo 100-mærke til montering bagpå bussen, medmindre bussen er EU-typegodkendt.