Køreprøve

En køreprøve består af en teoriprøve og en praktisk prøve, hvor du viser den viden og de færdigheder, du har fået gennem din køreuddannelse.

En køreprøve består af en teoriprøve og en praktisk prøve. Når du har modtaget den nødvendige undervisning i din køreuddannelse, vil din kørelærer hjælpe dig med at bestille tid til din teoriprøve og den praktiske køreprøve.

Se kort over prøvesteder

Teoriprøve

Til teoriprøven skal du bevise, at du har det nødvendige kendskab til Færdselsloven og sikkerheden i trafikken i praksis.

Du kan tidligst aflægge din teoriprøve en måned før, du opfylder aldersbetingelsen for det konkrete kørekort, du ønsker at erhverve førerret til. Ansøgere, der ønsker kørekort til traktor/motorredskab, kan dog aflægge teoriprøve seks måneder før, alderskravet er opfyldt.

Det er Færdselsstyrelsen, der afholder teoriprøven, som kræver fysisk fremmøde. Her vil du få vist 25 forskellige scenarier, hvor du ud for hvert spørgsmål får 4 svarmuligheder. I prøven må du højest have 5 fejl i alt for at bestå.

Hvis du ikke består, har du mulighed for at gå til en ny teoriprøve.

En bestået teoriprøve er gyldig i 18 måneder. 

Den praktiske køreprøve

Når du har bestået din teoriprøve, skal du op til en praktisk prøve. Til din praktiske prøve kører du en tur med en prøvesagkyndig fra Færdselsstyrelsen, som, på baggrund af din kørsel, bedømmer, om du består prøven.

En typisk praktisk prøve varer ca. 30 minutter. Forud for kørslen kontrollerer den prøvesagkyndige din identitet, ansøgningsskema og lektionsplan. Efter endt prøve beslutter den prøvesagkyndige, om du har bestået den praktiske køreprøve.

Hvis du ikke består, kan du tage den praktiske køreprøve igen.

Du kan i dag vælge at tage dit kørekort i en skolevogn med automatgear. Her er hvad, du skal være opmærksom på.

Som kørekortansøger har du i dag mulighed for enten at tage den praktiske del af din køreprøve i en skolevogn, som har manuelt gear, eller i en skolevogn med automatgear.

 

Hvis du vælger at tage dit kørekort i en skolevogn med manuelt gear, må du køre biler med både manuelt og automatisk gear.

Hvis du vælger at tage din køreprøve i en bil med automatgear, vil dit kørekort blive påført en kode 78.

Kode 78 på dit kørekort betyder, at din førerret er begrænset til, at du udelukkende må køre med automatgear. Du må altså ikke køre med manuelt gear.

Har du først taget kørekort til bil, lastbil eller bus i en skolevogn med manuelt gear, kan du udvide dit kørekort med nye kategorier i en skolevogn med automatgear, uden at du får en kode 78 i dit kørekort.

Kan jeg ophæve kode 78?

Hvis du har kode 78 i kørekortet, men på et senere tidspunkt ønsker at få ret til også at køre biler med manuelt gear, kan du tage en ny praktisk prøve i en skolevogn med manuelt gear.

Du kan vælge at tage køretimer hos en kørelærer i en skolevogn med manuelt gear inden prøven, men det er ikke et krav.

Du mister ikke din førerret til at køre bil med automatgear, hvis du ikke består prøven i skolevogn med manuelt gear.

Sådan ophæver du kode 78

Hvis du ønsker at tage en praktisk prøve, som ophæver kode 78 på dit kørekort, skal du sende en ansøgning til Borgerservice.

Når Borgerservice har godkendt din ansøgning, kan der bookes en praktisk prøve til dig. Når du har bestået den praktiske prøve, kan du få udstedt et nyt kørekort uden kode 78. Prisen for den praktiske prøve er den samme som en almindelig køreprøve.

Ansøg om ophævelse af kode 78

Køreprøve og køretest

Kategori

Pris

Køreprøve til traktor/motorredskab TR/ MR 1.170 kr.
Teoriprøve til lille knallert 18 + LK 180 kr.
Køreprøve til stor knallert AM 380 kr.
Køreprøve til lille motorcykel A1 1.170 kr.
Køreprøve til mellem motorcykel A2 1.170 kr.
Køreprøve til stor motorcykel A 1.170 kr.
Køreprøve til bil B 1.170 kr.
Praktisk prøve med udvidelse til mellemstor motorcykel, stor motorcyke
eller stort påhængskøretøj til bil
A2, A, BE, B+ 360 kr.
Køreprøve til lille eller stor lastbil og bus C1, C, D1, D 1.170 kr.  
Køreprøve til erhvervskørekort til bus EP/D 1.870 kr.
Køreprøve til erhvervskørekort til bus, hvis du har kørekort til bus i forvejen EP/D 1.170
Praktisk prøve, der ophæver kode 78 B* 1.170 kr.
Kontrollerende køreprøve i forbindelse med generhvervelse  Alle**, undtagen AM 1.170 kr.
Kontrollerende køreprøve til stor knallert i forbindelse med generhvervelse AM 380 kr.
Kørelærerprøve til bil B, BE, B+ 440 kr.
Kørelærerprøver til motorcykel, lastbil og bus A, C, D, E** 420 kr.
Vejledende helbredsmæssig køretest B 0 kr.

* Gælder for ændring af angivelse fra automat- til manuelt gear

** Gælder for alle kategorierne: A1, A2, A, C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, EP/D1, D, D/E, EP/D

Priser for kørekort, køreprøver mv.*Pris (2024)
Kontrollerende køreprøve**1.170 kr.
Kørekort til ved mistet ret til at føre lille knallert***180 kr.
Køreprøve (teoriprøve og praktisk prøve)1.170 kr.
Praktisk prøve til stor motorcykel380 kr.
Praktisk prøve til almindelig bil med stort påhængskøretøj360 kr.
Udstedelse af kørekort ved frakendelse (under 18 år)****180 kr.

* Med undtagelse af knallert, erhvervsmæssig personbefordring og kørekort med kørelærerpåtegning

** I medfør af en betinget frakendelse, en ubetinget frakendelse eller et kørselsforbud

*** Gældende personer, der har førerret til en eller flere kategorier, og som har måttet aflevere kørekortet i forbindelse med, at pågældende midlertidigt eller endeligt har mistet ret til at føre lille knallert

**** Udstedelse af kørekort i forbindelse med generhvervelse af førerretten uden krav om kontrollerende køreprøve i tilfælde, hvor den pågældende var under 18 år på gerningstidspunktet, og er blevet ubetinget frakendt en førerret, som var erhvervet inden afgørelsestidspunktet (udskydelsesfrakendelse)