Det landsdækkende prisloft for taxikørsel

Taxikørsel må kun sælges af et kørselskontor, og prisen må ikke overstige det landsdækkende prisloft, der følger et paralleltakstsystem, som ses nedenfor i tabellen.

Landsdækkende prisloft for taxikørsel for 2024*

Takster for prisloftHverdagskørselKørsel aften og nat (kl.18 - kl. 06) samt i weekender (fredag kl.18 - mandag kl.06), samt på helligdageKørsel på særlige dage (1. jan, 24-26 dec., 31. dec.)
Starttakst (kr./tur)90,48 kr.101,79 kr.152,69 kr.
Kilometertakst (kr./km)13,57 kr.19,23 kr.28,84 kr.
Kilometertakst storvogne (kr./km)20,36 kr.28,84 kr.43,26 kr.
Tidstakst (kr./time)452,40 kr.508,94 kr.763,41 kr.

 * Prisloftet justeres en gang årligt pr. 1. januar med satsen for det generelle pris- og lønindeks, som i 2024 udgør 4,4 procent.

Skiltning af priser

Kørselskontorerne skal skilte på deres hjemmesider og udvendigt på de tilsluttede biler med prisen for en standardtur på 10 km på 12 minutter.

Regler om priser for taxikørsel

Et kørselskontor er ansvarlig for, at den taxikørsel, der sælges af kontoret, ikke udføres til en højere pris end det landsdækkende prisloft. Kørselskontorets priser skal beregnes efter samme struktur, som det landsdækkende prisloft beregnes efter.

Kørselskontorerne skal sikre, at kunderne ved afslutningen af en tur får oplysninger om:

  • Den anvendte bils registreringsnummer
  • Chaufførkortnummer
  • Dato
  • Begyndelses- og afslutningstidspunktet for kørslen
  • Antal kørte km
  • Betalingen
  • Ved taxikørsel skal taxametret altid være aktiveret.
  • Ved taxikørsel, hvor der på forhånd er indgået en aftale om prisen, skal taxametret hele tiden vise den
    aftalte pris.

Priser skal fremgå af kørselskontorets hjemmeside

Kørselskontorets priser, herunder priser for eventuelle tillægsydelser, skal fremgå af kørselskontorets hjemmeside. Det skal på hjemmesiden klart fremgå, hvad kørselskontorets start-, kilometer- og timetakst er for hhv. dagskørsel, kørsel om aftenen og i weekenden, samt på særlige dage.

Taksterne skal oplyses for både biler, der er indrettet til transport af højest 5 personer inkl. føreren, og for biler, der er indrettet til transport af 6-9 personer inkl. føreren, hvis det pågældende kørselskontor råder over både små biler og storvogne.

Det skal endvidere fremgå af hjemmesiden, hvilke slags tillægsydelser kørselskontoret tilbyder, og hvilken pris kunden skal betale for disse.

Priserne må kun ændres kvartalsvist eller sjældnere.

Det er ikke tilladt at opkræve betaling for medbragte kørestole, førerhunde og lignende.

Annoncering af priser på hjemmeside og biler skal gøre det muligt for kunderne at vurdere turens pris forud for kørslens påbegyndelse.

Det enkelte kørselskontor skal arbejde med ét takstsæt i hele landet for ture, der køres efter regning, dvs. hvor taxametret beregner prisen. Det vil typisk være gadeture og ture fra holdeplads.

For ture, hvor prisen beror på en aftale (typisk en forudgående bestilling via telefon eller app), kan det enkelte kørselskontor differentiere prisen efter turtype og lokale omstændigheder. Det er dog en betingelse, at prisen for den enkelte tur ud fra en samlet betragtning ligger under kørselskontorets annoncerede priser, som skal fremgå af kørselskontorets hjemmeside. Hertil kommer, at kørselskontorets takster skal holde sig indenfor det landsdækkende prisloft.