Virksomhedskontrol

Indholdsside

Kontrollen foretages af Færdselsstyrelsen, der via E-boks har indkaldt din virksomhed til at indsende alle diagramark og data fra førerkort og køretøjer i en i indkaldelsesbrevet anført måned.

Er du indkaldt til kontrol?

Du kan som virksomhed også blive udtaget til en kontrol af på virksomhedens adresse med besøg fra Færdselsstyrelsen. Denne kontrol foregår under præcis samme vilkår som hvis virksomheden var blevet indkaldt til at indsende materialet til Færdselsstyrelsen.

Hvad bliver kontrolleret, når man indkaldes til kontrol?

Færdselsstyrelsen kontrollerer blandt andet følgende:

  • Overholdelse af regler om køretid, pauser og hviletid.
  • Korrekt dokumentation og egnede tilladelser ved eventuelt rutekørsel, undtaget kørsel og indkvartering væk fra bopæl ved ugehvil.
  • Om takografen anvendes og betjenes korrekt.
  • Om diagramark og førerkort anvendes korrekt.
  • Om diagramarkene er korrekt udfyldt med angivelse af førerens navn og efternavn, start/slutdato, start/slutsted, registreringsnummer og kilometertællerens stand ved kørslens begyndelse og afslutning.

Sagsbehandlingsforløbet

Korrekt indsendelse af alt materialet fra starten, vil have positiv effekt på sagsbehandlingstiden. Er materialet mangelfuldt, således at vi skal anmode om det igen, kan det have en negativ effekt på sagsbehandlingstiden.

Sagsbehandlingstiden kan variere meget, og det der har stor betydning for tiden, er om vi har modtaget alt materiale til tiden og at vi har det hele fra starten. Nederst på siden finder du en tjekliste til hvad der skal sendes ind, og de nødvendige blanketter til brug
ved kontrollen.

Under fanen ”Hvad skal jeg sende ind?” kan du også se en grundig beskrivelse af, hvad du skal sende ind, og hvordan de forskellige blanketter skal udfyldes.

Dokumenter, du skal anvende

Hvordan skal jeg sende det ind?

Det er vigtigt at materialet til kontrollen sendes ind korrekt

Datafiler skal sendes til mailadressen virksomhedskontrol@fstyr.dk med angivelse af sagsnummer i emnefeltet.

Diagramark skal sendes med fysisk post, da vi skal de originale ark.

Alt andet dokumentation såsom førerlister, køretøjslister, tilladelser osv. der kan indeholde følsomme oplysninger, sendes via e-boks.

Følsomme oplysninger må ikke sendes på vores almindelige e-mail adresse.

Når du indsender dokumenter