Spørgsmål og svar om køre-hviletid

Spørgsmål og svar om køre-hviletid

Nej, men oplys gerne, hvornår køretøjet har været på værksted og vedlæg gerne bekræftelse fra værksted.

Prisen for et førerkort er 425 kr.

Prisen for et virksomhedskort er 425 kr.

Du er nødt til at downloade filerne på ny.

Signaturen på datafilerne er en garanti for, at oplysningerne i datafilerne ikke er beskadiget eller ændret. Styrelsen er bekendt med, at der er aflæsningsprogrammer, der ikke aflæser signaturen på datafilerne og således kan aflæse datafilerne.

Kontakt Færdselsstyrelsen telefonisk eller send en mail til styrelsen via nedenstående mailadresse med anmodning om forlængelse af frist for indsendelse af materiale. Det bedes oplyst, hvorfor fristen ønskes udsat. Styrelsen vil herefter tage stilling til en evt. fristudsættelse.

Hvis du mener, at et eller flere af virksomhedens køretøjer er undtaget, skal du redegøre for, hvilken bestemmelse du mener dig undtaget efter samt indsende den fornødne dokumentation. Vi vil herefter tage stilling til det indsendte materiale.

Så skal du indsende det sidste diagramark fra før kontrolperioden og det første diagramark efter kontrolperioden.

Ja, diverse dokumenter og dokumentation kan godt sendes med digital post. Dog skal udskrifter fra takografen og diagramark sendes som fysisk post.

Kontakt Færdselsstyrelsen telefonisk eller send en mail til nedenstående mail med anmodning om forlængelse af frist for indsendelse af materiale – alternativt send materialet ind og oplys, hvornår materialet vedrørende føreren i udlandet forventes indsendt.

Du skal straks anmelde dit førerkort bortkommet hos Politiet og ansøge om et erstatningskort. Hvis du i perioden, hvor du venter på det nye førerkort, skal udføre kørsel omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne, skal du ”køre på strimmel”. En kopi af bekræftet ansøgning om erstatningskort skal medbringes under kørslen.

Nej – et førerkort er personligt og må kun anvendes af den person, det er udstedt til.

Ja, det er i øjeblikket ikke muligt at sende datafiler via e-Boks, de skal derfor sendes på mail som beskrevet i indkaldelsesbrevet. Anden post kan med fordel sendes via e-boks.

Ja – Filerne må gerne være zip-komprimerede. De overførte datafiler skal dog være overført, gemt og sikret i originalt format og med intakte digitale signaturer.

Nej, datafiler skal sendes på mail til virksomhedstilsyn, som beskrevet i indkaldelsesbrevet.

Nej, vi modtager ikke længere data på CD/DVD. Data på USB modtages kun ved kontrolbesøg i virksomheden.

Den analoge takograf kan udskiftes med en digital takograf. Arbejdet skal udføres af et autoriseret værksted. En digital takograf er lovpligtig i køretøjer indregistreret efter 1. maj 2006.

Den analoge takograf kan udskiftes med en digital takograf. Arbejdet skal udføres af et autoriseret værksted. En digital takograf er lovpligtig i køretøjer indregistreret efter 1. maj 2006.

Du skal ansøge om et erstatningskort inden for en frist på syv kalenderdage, og ved ansøgningen afgive erklæring om, at dit førerkort er stjålet eller bortkommet. Det bemærkes, at dit stjålne eller bortkomne førerkort er ugyldigt fra det tidspunkt, det anmeldes bortkommet eller
stjålet.

Du skal ansøge om et erstatningskort inden for en frist på syv kalenderdage, og ved ansøgningen afgive erklæring om, at dit førerkort er blevet uvirksomt. Du skal desuden aflevere dit uvirksomme førerkort senest ved udleveringen af det nye kort.

Det betyder, at Færdselsstyrelsen skal have modtaget dit uvirksomme førerkort inden, at vi udleverer dit nye førerkort.

Nej, du skal ansøge om et erstatningskort og aflevere dit førerkort med fejl i oplysningerne senest ved udleveringen af det nye kort. Det betyder, at Færdselsstyrelsen skal have modtaget førerkortet med fejl i oplysningerne inden, at vi udleverer dit nye førerkort.

Det er ikke et krav, at du udskifter dit førerkort, hvis du ændrer dit navn. Såfremt du ønsker at udskifte dit førerkort, f.eks. i forbindelse med en navneændring, kan du ansøge om en udskiftning af dette, hvis førerkortet fortsat er gyldigt. Det førerkort, som ønskes udskiftet, skal
afleveres senest ved udleveringen af det nye kort. Det betyder, at Færdselsstyrelsen skal have modtaget dit gamle førerkort inden, at vi udleverer dit nye førerkort.

Hvis dit førerkort bliver uvirksomt (beskadiget, defekt eller uanvendeligt), skal du inden for en frist på syv kalenderdage ansøge om et erstatningskort hos Færdselsstyrelsen. Hvis dit førerkort bliver uvirksomt (beskadiget, defekt eller uanvendeligt), og du har ansøgt om
et erstatningskort, må du køre uden førerkort (”køre på strimmel”) i højst 15 kalenderdage fra det tidspunkt, dit førerkort bliver uvirksomt.

Hvis dit førerkort bortkommer eller bliver stjålet, skal du inden for en frist på syv kalenderdage ansøge om et erstatningskort hos Færdselsstyrelsen.

Hvis dit førerkort bortkommer eller bliver stjålet, og du har ansøgt om et erstatningskort, må du køre uden førerkort (”køre på strimmel”) i højst 15 kalenderdage fra det tidspunkt dit førerkort bortkommer eller bliver stjålet.

Hvis mekanikeren er ansat i virksomheden, kan vedkommende skrives på førerlisten med anmærkning om, at vedkommende er mekaniker ansat i virksomheden. Er der tale om en ekstern mekaniker, kan vedkommende skrives på førerlisten med anmærkning om, at
vedkommende er ekstern mekaniker ansat hos (firmanavn). Vedlæg gerne bekræftelse fra værksted.