Samtykke til behandling af personoplysninger ved tilmelding af nyhedsmail

Når du tilmelder dig Færdselsstyrelsens nyhedsmail giver du samtidig samtykke til, at Færdselsstyrelsen må indsamle og behandle de personoplysninger, som vi modtager fra dig, i forbindelse med din tilmelding. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, ved at afmelde dig nyhedsmailsordningen eller ved at kontakte Færdselsstyrelsen.

Hvis du har spørgsmål til styrelsens behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os eller vores uafhængige databeskyttelsesrådgiver via kontaktoplysningerne nedenfor:

Kontakt Færdselsstyrelsen

Telefon: 72218899
E-mail: info@fstyr.dk
Sorsigvej 35, 6760 Ribe
CVR-nr.: 40850031

Kontakt databeskyttelsesrådgiver

E-mail: dpo@fstyr.dk

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger

Færdselsstyrelsen behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Oplysninger vil blive anvendt til at levere relevante og målrettede nyhedsmails og information 

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Færdselsstyrelsen behandler dine oplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 litra a, og på baggrund af dit ovenfor nævnte samtykke.

Kategorier af personoplysninger

Færdselsstyrelsen behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Navn, e-mail og oplysninger om, hvorvidt du har modtaget og åbnet afsendte nyhedsmails.  

Hvis du har valgt at oplyse telefonnummer samtykker du også til, at dette anvendes kan til at sende notifikationer via SMS.

Modtagere af dine personoplysninger

Færdselsstyrelsen videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter.

Opbevaring af dine personoplysninger

Styrelsen opbevarer dine oplysninger, så længe du er tilmeldt nyhedsmailsordningen. Du kan til enhver tid gå ind på styrelsens hjemmeside og afmelde dig ordningen. Ved kontakt til Færdselsstyrelsen kan du anmode om at samtlige af dine data bliver slettet øjeblikkeligt. Ellers vil dette ske automatisk 6 måneder efter afmelding.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen følgende rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os styrelsen DPO, ved dpo@fstyr.dk.

Ret til at se oplysninger

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv berigtiget.

Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig. Dette gælder alene oplysninger, som ikke er journaliseringspligtige.

Ret til begrænsning af behandling:

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til indsigelse:

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.