Samtykke til behandling af personoplysninger ved afgivelse af feedback

Når du afgiver feedback på Færdselsstyrelsens hjemmeside giver du samtidig samtykke til, at Færdselsstyrelsen må indsamle og behandle de personoplysninger, som vi modtager fra dig, i forbindelse med din feedback.

Hvis du har spørgsmål til styrelsens behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os eller vores uafhængige databeskyttelsesrådgiver via kontaktoplysningerne nedenfor:

Kontakt Færdselsstyrelsen

Telefon: 72218899
E-mail: info@fstyr.dk
Sorsigvej 35, 6760 Ribe
CVR-nr.: 40850031

Kontakt databeskyttelsesrådgiver

E-mail: dpo@fstyr.dk

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger

Færdselsstyrelsen behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Oplysninger bliver anvendt i forbindelse med eventuel opfølgning på din feedback vedrørende styrelsens hjemmeside, så styrelsen kan rette henvendelse til dig med eventuelle opfølgende spørgsmål i forhold til din feedback.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Færdselsstyrelsen behandler dine oplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 litra a, og på baggrund af dit ovenfor nævnte samtykke, som du til enhver tid kan tilbagekalde ved henvendelse til styrelsens databeskyttelsesrådgiver, ved dpo@fstyr.dk.

Kategorier af personoplysninger

Færdselsstyrelsen behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Navn og e-mail.

Modtagere af dine personoplysninger

Færdselsstyrelsen videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter.

Opbevaring af dine personoplysninger

Styrelsen opbevarer ikke dine oplysninger i længere tid end 30 dage fra det tidspunkt, hvor din henvendelse er blevet færdigbehandlet, hvorefter oplysningerne slettes.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen følgende rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os styrelsen DPO, ved dpo@fstyr.dk.

Ret til at se oplysninger
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv berigtiget.

Ret til sletning
I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig. Dette gælder alene oplysninger, som ikke er journaliseringspligtige.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til dataportabilitet
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk