Persondata ved syn

I din indkaldelse til syn henviser vi til denne side, som orienterer dig om dine rettigheder og Færdselsstyrelsens håndtering af dine persondata. Du kan downloade følgebrevet nedenfor, eller læse teksten i sin helhed herunder.

Færdselsstyrelsen er dataansvarlig

Færdselsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig. Hvis du har spørgsmål til styrelsens behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os eller vores uafhængige databeskyttelsesrådgiver via kontaktoplysningerne nedenfor:

Færselsstyelsen
Sorsigvej 35
6760 Ribe

Telefon: 72218899
E-mail: info@fstyr.dk

Databeskyttelsesrådgiver

E-mail: dpo@fstyr.dk

Færdselsstyrelsen behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Oplysningerne indhentes og behandles til brug for indkaldelse til syn og udstedelse af administrative bødeforlæg ved manglende overholdelse af synsfristen.

Færdselsstyrelsen behandler dine oplysninger som følge af databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 litra e jf. følgende bestemmelser:

Synslovens § 3, stk. 1 (LBKG nr. 959 af 24. september 2012.

Færdselsstyrelsen behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Navn, adresse, oplysninger om køretøjer, cpr-nummer/CVR nummer

Færdselsstyrelsen videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
Synsvirksomheder

De oplysninger, styrelsen skal journalisere, afleveres løbende til Rigsarkivet efter arkivlovens regler og Statens Arkivers bestemmelser herom. Oplysninger vi modtager, der ikke er omfattet af styrelsens pligt til at journalisere, vil blive slettet, når vi ikke længere har behov for dem.

Du har efter databeskyttelsesforordningen følgende rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv berigtiget.

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig. Dette gælder alene oplysninger, som ikke er journaliseringspligtige.

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.