Persondatasikkerhed

Den 25. maj 2018 trådte EU's databeskyttelsesforordning, GDPR, i kraft. Forordningen foreskriver, hvordan bl.a. offentlige myndigheder skal behandle personoplysninger.

EU-forordning om persondata

Den 25. maj 2018 trådte EU's databeskyttelsesforordning i kraft. Den kendes også ved forkortelsen GDPR (General Data Protection Regulation). Forordningen foreskriver, hvordan bl.a. offentlige myndigheder skal behandle personoplysninger.

Forordningen medfører blandt andet, at der gælder nye regler for, hvordan virksomheder, organisationer og offentlige institutioner i EU skal behandle personoplysninger. 

Færdselsstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig, f.eks. i forbindelse med en ansøgning, som du sender til styrelsen via én af vores blanketter eller på anden vis. 

Styrelsen arbejder lige nu på at implementere alle de nødvendige tiltag i henhold til databeskyttelsesforordningen. De udeståender vi p.t. arbejder med er af processuel karakter.

Blandt tiltagene, vi arbejder med, er at implementere information om styrelsens behandling af personoplysninger i styrelsens mange blanketter. Herved vil de mange brugere af styrelsens blanketter få direkte adgang til information om GDPR.

Hvad betyder det for dig?

Helt kort fortalt indebærer den ny forordning, at du som privatperson fremover får bedre overblik over og kontrol med de personoplysninger om dig, som styrelsen er i besiddelse af. 

Hvis du har spørgsmål til styrelsens behandling af dine personoplysninger, så er du velkommen til at kontakte styrelsens databeskyttelsesrådgiver (DPO – Data Protection Officer) på nedenstående e-mail.

Du kan også sende Sikker Post til styrelsens DPO ved at vælge Færdselsstyrelsen under Digital Post og vælge "Databeskyttelsesrådgiveren" i emnefeltet.

OBS: Mails fra andre myndigheder til styrelsens DPO via nedenstående mailadresse bliver automatisk krypteret, hvis myndigheden er tilsluttet Tunnelkryptering. Ellers så skal Digital Post benyttes - vælg Færdselsstyrelsen som modtager og vælg herefter "Databeskyttelsesrådgiveren" i emnefeltet.

 

Databeskyttelsesrådgiver

 

Læs mere på Datatilsynets hjemmeside