Udlejning af chaufførvikarer til varebilskørsel

Virksomheder, der ønsker at udleje sine ansatte chauffører til godskørsel for fremmed regning i varebil eller vogntog med en samlet tilladt totalvægt, der overstiger 2.500 kg, og som fragter gods med en samlet vægt på mere end 11 kg pr. stykgods, i Danmark, skal godkendes hertil.

Godkendelse til drift af chaufførvikarvirksomhed givet i tilslutning til en tilladelse til national varebilskørsel eller i tilslutning til en fællesskabstilladelse til international varebilskørsel, omfatter erhvervsmæssig udlejning af ansatte chauffører til national godskørsel for fremmed regning i varebil.

For at opnå og opretholde godkendelse til drift af chaufførvikarvirksomhed, skal virksomheden være indehaver af en gyldig tilladelse til national varebilskørsel eller en fællesskabstilladelse til international varebilskørsel. Det er derfor en betingelse, at virksomheden opfylder de eksisterende krav til tilladelsen.

Læs mere om tilladelse til national varebilskørsel her.

Læs mere om fællesskabstilladelse til international varebilskørsel her.

Ved ansøgning om godkendelse til drift af chaufførvikarvirksomhed, skal virksomheden dokumentere at have egne kontante midler eller andre værdier svarende til det økonomiske krav for den første tilladelse til national varebilskørsel. 

Se satser for det økonomiske krav her

Vær desuden opmærksom på, at chaufførvikarvirksomheden skal udfylde en erklæring om chaufførens køre- og hviletider og udlevere den til lejeren af chaufførvikaren. Erklæringen skal være med til at sikre, at den planlagte kørsel af udlejeren kan udføres af chaufførvikaren efter køre- og hviletidsbestemmelserne.

Særligt for personligt ejede virksomheder

Godkendelse til drift af chaufførvikarvirksomhed tillader kun udlejning af ansatte chauffører. Ejeren i en personligt ejede virksomheder kan således ikke udleje sig selv.

Ansøg om godkendelse til drift af varebilschaufførvikarvirksomhed

Ønsker virksomheden at søge om godkendelse til drift af varebilschaufførvikarvirksomhed, kan virksomheden indsende ansøgningen via vores digitale blanketter ved brug af digital signatur.

Før der indsendes en ansøgning til styrelsen, skal virksomheden været registreret hos Erhvervsstyrelsen og have et CVR-nr.

Nærmere oplysninger om, hvordan du får et CVR-nr., findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Du kan registrere din virksomhed under start virksomhed.

Enhver medarbejder med en medarbejdersignatur kan udfylde og indsende ansøgningen.