Om Varebilskørsel

National godskørsel for fremmed regning

National godskørsel for fremmed regning kræver en tilladelse til national varebilskørsel.

National godskørsel for fremmed regning er kørsel inden for Danmarks grænser mod betaling med gods i en varebil eller et vogntog med en tilladt totalvægt over 2.500 kg., men ikke over 3.500 kg., og som fragter gods med en samlet vægt på mere end 11 kg. pr. stykgods, hvor godset ikke tilhører eller på anden måde er knyttet til den registrerede bruger af køretøjet.

Tilladelsen til national varebilskørsel er kun gyldig i Danmark.

Læs mere om kravene national varebilskørsel her.

International godskørsel for fremmed regning

International godskørsel for fremmed regning kræver en fællesskabstilladelse til international varebilskørsel.

International godskørsel for fremmed regning er godskørsel uden for Danmarks grænser, men inden for EU og EØS, mod betaling med gods i en varebil eller et vogntog med en tilladt totalvægt over 2.500 kg., men ikke over 3.500 kg., hvor godset ikke tilhører eller på anden måde er knyttet til den registrerede bruger af køretøjet.

Fællesskabstilladelsen til international varebilskørsel er kun gyldig i EU.

Læs mere om kravene til international varebilskørsel her.

Firmakørsel

Firmakørsel kræver ikke tilladelse til varebilskørsel.

Du kører firmakørsel i en varebil eller vogntog med en samlet tilladt totalvægt, der overstiger 2.500 kg. og maksimalt 3.500 kg., hvis:

  • Den virksomhed, der er registreret som ejer eller bruger af køretøjet, enten ejer, sælger, køber, udlåner, udlejer, lejer, fremstiller, udvinder, bearbejder eller reparerer det befordrede gods.
  • Transporten bringer godset til virksomheden, bort fra virksomheden eller flytter godset enten inden eller uden for virksomhedens område til eget brug.
  • De køretøjer, der transporterer godset, tilhører virksomheden, er købt på kredit af denne eller er lejet uden fører af denne efter reglerne herom.
  • Transporten kun er en hjælpefunktion i forhold til virksomhedens samlede aktiviteter.

Firmakørsel i varebil er ikke begrænset til alene at kunne udføres af virksomhedens egne chauffører eller chaufførvikarer fra en godkendt chaufførvikarvirksomhed.

Eksempler på firmakørsel er:

  • Når en tømrer, murer, elektriker og lignende transporterer materiale, som skal bruges i virksomheden.
  • Når restauranter, caféer, catering, pizzeriaer og lignende laver mad og bringer den ud.
  • Når butikker, der sælger varer, selv står for leveringen af varerne.
  • Når fabrikker transporterer gods ud til kunden, der er produceret på fabrikken.
  • Når entreprenører transporterer materialer til brug for arbejdets udførelse, som indgår i en samlet entreprise, som entreprenøren har påtaget sig. Det kan være f.eks. grus eller sand til et vejbyggeri.
  • Når kommuner udfører renovationskørsel med egne køretøjer.

Registrering af varebil til firmakørsel

Varebiler der anvendes til firmakørsel, skal anmeldes til SKAT. Har du behov for vejledning omkring registrering af din varebil, bedes du kontakte Motorstyrelsen.

Registreringsattesten gælder som anmeldelsesbevis. Registreringsattesten eller kopi af denne, skal medbringes under kørslen og forevises kontrolmyndighederne efter anmodning.

Hvis du har en tilladelse til godskørsel for fremmed regning og kører firmakørsel ved siden af denne godskørsel, skal du ikke registrere, at varebilen anvendes til firmakørsel.