Registrering af biler til erhvervsmæssig persontransport

Køretøjet skal være synet til rette anvendelse i Motorregistret (taxikørsel, limousine eller kørsel for offentlig myndighed).

 

Registrering til erhvervsmæssig persontransport

”Ny” tilladelse til erhvervsmæssig persontransport

Du skal være opmærksom på at der skal fortages to indberetninger af registreringsnummer, når du tager tilladelsen i brug:

 1. Indberetning af registreringsnummer til Færdselsstyrelsen på tilladelsen https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/fstyr/Indberetning_af_koeretoejer_paa_udstedte_tilladelser_til_erhvervsmaessig_persontransport
 2. Køretøjet skal være synet til rette anvendelse i Motorregistret (taxikørsel, limousine eller kørsel for offentlig myndighed). Ved fremstilling til syn skal køretøjet være udstyret til anvendelsen som beskrevet i bekendtgørelse nr. 1628 af 19. december 2017 om særlige krav til biler til erhvervsmæssig persontransport

Mere information findes under 'Syn'

 • Du skal udfylde, underskrive og indsende blanket 21.015, der kan hentes hos SKAT her.
  • En kopi af tilladelsen til erhvervsmæssig persontransport vedhæftes/vedlægges.
  • Er der tale om kørsel for offentlig myndighed, hvor der er indgået en rammeaftale/kontrakt med kommunen eller andre myndigheder, skal en kopi af denne vedhæftes/vedlægges.
 • Send blanketten og øvrigt materiale til sagsbehandling under kontakt på Erhverv - Skat.dk – vælg Bil og motor > Registreringsafgift > Klausuler, afgiftsfritagelse, særlige anvendelse m.m.
 • Når Motorstyrelsen har behandlet henvendelsen, sendes svar med kopi af kvitteringen fra Motorregistret til anmelder
 • Køretøjet er herefter klar til indregistrering hos en pladeoperatør eller Motorstyrelsen

Registrering til erhvervsmæssig personbefordring

 ”Gl.” tilladelse til taxi-, limousine-, OST- og sygetransport

 • Køretøjet skal være synet til rette anvendelse i Motorregistret (taxikørsel, rutekørsel eller sygetransport). Ved fremstilling til syn skal køretøjet være udstyret til anvendelsen som beskrevet i bekendtgørelse nr. 399 af 4. maj 2006 om særlige krav taxier mv. Hvis der er tale om et køretøj til limousinekørsel, skal der også være indsat en tilladelse til limousinekørsel i Motorregistret.
 • Send blanketten og øvrigt materiale til sagsbehandling under kontakt på Erhverv - Skat.dk – vælg Bil og motor > Registreringsafgift > Klausuler, afgiftsfritagelse, særlige anvendelse m.m..
  • En kopi af kørselstilladelsen (bevilling/tilladelse til OST) vedhæftes/vedlægges
  • Er der tale om rutekørsel, hvor der er indgået en rammeaftale/kontrakt med kommunen eller andre myndigheder, skal den vedlægges
 • Send blanketten og øvrigt materiale til sagsbehandling under kontakt på Erhverv - Skat.dk – vælg Bil og motor > Registreringsafgift > Klausuler, afgiftsfritagelse, særlige anvendelse m.m.
 • Når Motorstyrelsen har behandlet henvendelsen, sendes svar med kopi af kvitteringen fra Motorregistret til anmelder
 • Køretøjet er herefter klar til indregistrering hos en pladeoperatør eller Motorstyrelsen